HOME  /  SEARCH  /  LOG IN  /  CONTACT US
Hướng dẫn tư vấn-thông dịch
Q&A(Tư vấn)
1. NỢ LƯƠNG
2. TAI NẠN LAO ĐỘNG
3. CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY
4. BẢO HIỂM DÀNH CHO NGƯỜI LĐNN
5. KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG VÀ TÁI NHẬP CẢNH
6. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC
Danh bạ tư vấn

 Home > Tư vấn > Danh bạ tư vấn > Thi lai tieng han

 Đề mục |  Thi lai tieng han
 Người viết |  Huutan   Ngày đăng ký |  Fri Jun 15, 2012 6:56 pm
  
Kinh chao anh chi lam o trung tam!e xin hoi khi minh ve nuoc thi lai tieng de nhap canh lai han quoc
..thi "tieng han dac biet "la sao ?kho hon nhung nguoi thi binh thuong hay sao?
Neu ve thi lai kho sang thi ..tha ra bat hop phap,khi nao bat thi ve... Ban e dua nao cung ngi vay ca.
 Đề mục |  Re: Thi lai tieng han
 Người viết |  koilaf   Ngày đăng ký |  Mon Jun 18, 2012 10:13 am
  

*  "THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT' là thi tiếng Hàn trên máy vi tính, không phải thi trên giấy như những người khác vẫn thi.

*  Trong phần thi trên máy vi tính sẽ có những từ trong chuyên môn hoặc những thông tin kinh nghiệm cần thiết mà các bạn đã thu thập được khi sống ở Hàn Quốc.

Post new topic view list 

Jump to:   
WORK IN KOREA TEL : +82-31-884-0841 / FAX : +82-31-884-0006
Copyright ⓒ KOILAF All rights reserved.