HOME  /  SEARCH  /  LOG IN  /  CONTACT US
Hướng dẫn tư vấn-thông dịch
Q&A(Tư vấn)
1. NỢ LƯƠNG
2. TAI NẠN LAO ĐỘNG
3. CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY
4. BẢO HIỂM DÀNH CHO NGƯỜI LĐNN
5. KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG VÀ TÁI NHẬP CẢNH
6. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC
Danh bạ tư vấn

 Home > Tư vấn > Danh bạ tư vấn > xin nhap quoc tich HAN QUOC

 Đề mục |  xin nhap quoc tich HAN QUOC
 Người viết |  le tan tri   Ngày đăng ký |  Mon May 12, 2008 11:33 am
  
 chao anh chi ! toi co viec muon duoc anh -chi tu van ho cho: toi sang han toi gio la da duoc 14 nam lao dong ,moi day toi co tinh co doc mot thong tin "CHINH PHU HAN QUOC RA UU TIEN NHAP QUOC TICH CHO NGUOI NGOAI QUOC DA LAM -LAO DONG NAU NAM TREN DAT NUOC HAN QUOC ,VOI CAC DIEU KIEN SAU: LUONG THANG TREN 2 TRIEU WOL, THU NHAP BINH QUAN HANG NAM TREN 24TRIEU WOL/NAM ,CO GIAY TO HOP PHAP NHA O(NHA O DUOC CAP GIAY THUOC SO HUU CUA TOI),CONG VIEC ON DINH ,TIENG HAN GIAO TIEP BINH THUONG(NHU NGUOI HAN QUOC),HIEN TAI TRONG TAI KHOAN  CO 30 TRIEU WOL",  XIN ANH-CHI CHO BIET:VOICAC THONGTIN TREN CO DUNG KO ? VA NEU CO THI TOI LEN LAM NHUNG GIAY TO GI VA CAN THEM NHUNG DIEU GI DE CO THE DANG KI -XIN" NHAP QUOC TICH HAN QUOC ". MONG ANH- CHI CHO TOI BIET SOM. CAM ON ANH CHI VA CHUC ANH CHI MOT NGAY LAM VIEC THAT HIEU QUA .TOI XIN CHAN THANH CAM ON
 Đề mục |  Re: xin nhap quoc tich HAN QUOC
 Người viết |  koilaf   Ngày đăng ký |  Tue Jun 10, 2008 4:43 pm
  

Người nước ngoài sống trên nước HQ điều kiện nhập quốc tịch là phải có công với nước HQ, hoặc những người theo dạng kết hôn cũng sẽ được nhập quốc tịch sau khi thôi quốc tịch củ của mình và thi đậu tiếng HQ do hội nhập tịch đưa ra.

Ngoài ra người nước ngoài còn có thể xanh:( F5 ) có thể sống hợp pháp trên HQ nhưng vẫn mang quốc tịch củ của mình với điều kiện như sau:

* Sống hợp pháp từ 5 năm trở lên trên đất nước HQ

* Có chứng chỉ tiếng HQ từ cấp 5 trở lên

* Có giấy tờ nhà (전새)

* Có tài khoản trong ngân hàng từ 30 triệu trở lên

* Và một số điều kiện khác nữa mà Sở Di Trú yêu cầu

Để biết chính xác thêm chi tiết bạn có thể lên SỞ Di TRú phòng cấp Visa, hoặc phòng tư cách lưu trú để tham khảo thêm nhé.

Post new topic view list 

Jump to:   
WORK IN KOREA TEL : +82-31-884-0841 / FAX : +82-31-884-0006
Copyright ⓒ KOILAF All rights reserved.