SiteMap

WorkinKorea

ສວນຂໍ້ມູນ
ລະບົບອານຸຍາດການຈ້າງງານ
ອຸປະກອນການສອນ
ການປືກສາບັນຫາ
ການແນະນຳການມູນລະນິທິ

전체메뉴

ສວນຂໍ້ມູນ
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ສະຖານທຸດປະຈຳເກົາຫຼີ

ຊື່ ເບີ​ໂທ ທີ່ຢູ່ ເວັບໄຊທ໌
ສະຖານທູດລາວປະຈຳເກົາຫຼີ 02-796-1713 서울특별시 용산구 대사관로11길 30-4 -
ສະຖານທູດມົງໂກນປະຈຳເກົາຫຼີ 02- 798-3464 서울특별시 용산구 독서당로 95 www.mongolembassy.com
ສະຖານກົງສຸນມົງໂກນປະຈຳບູຊານສ.ເກົາຫຼີ 051-465-9996 부산광역시 해운대구 센텀동로 99 벽산이센텀클래스원 1410 - 
ສຳນັກງານມົງໂກນແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັວຄົມປະຈຳເກົາຫຼີ 02-2266-9229 서울특별시 중구 퇴계로 320 6,9층 www.facebook.com/mklspc
ສະຖານທູດຫວຽດນາມປະຈຳເກົາຫຼີ 02-734-7948 서울특별시 종로구 북촌로 123 www.vietnamembassy-seoul.org/vi
ໜ່ວຍງານແຮງງານຂອງສະຖານທູດຫວຽດນາມປະຈຳເກົາຫຼີ 02-364-1043 서울시 서대문구 충정로 50 골든브릿지 빌딩 6층 -
ສຳນັກງານEPSແຮງງານຫວຽດນາມ 02-393-6868 서울시 서대문구 충정로 50 골든브릿지 빌딩 8층 www.colab.gov.vn www.facebook.com/EPSVIETNAM
ສະຖານທູດໄທປະຈຳເກົາຫຼີ 02-795-0095 서울특별시 용산구 대사관로 42 www.thaiembassy.org/seoul/ko
ໜ່ວຍງານແຮງງານຂອງສະຖານທູດໄທປະຈຳເກົາຫຼີ 02-794-5222 서울특별시 용산구 한남동 737-28 korea.mol.go.th/home www.facebook.com/thailabourinseoul