SiteMap

WorkinKorea

Мэдээлэл Талбай
Гадаад ажилчдыг ажиллуулах систем
Сургалтын материал
Зөвлөгөөний булан
Үйл ажиллагаа танилцуулах

전체메뉴

Зөвлөгөөний булан
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Сангийн Зөвлөгөөний Танилцахуй

Манай Хөдөлмөр Эрхлэлт Хөгжлийн Сан нь гадаад ажилчид болон ажил олгогчид хоорондын хэлний бэрхшээл
соёлын ялгаанаас үүсэх асуудалыг зохицуулахын тулд дараах тусламж, дэмжлэг үзүүлж байна.

Утсаар орчуулга хийх бөгөөд зөвлөгөө өгөх

 • Гадаад ажилчин болон ажил олгогч хоёрын хоорондох бэрхшээлийг утсаар шийдэж өгнө.
 • Утас 031-884-0841 залгаад хэлний сонголт хийнэ.
  • 1 Солонгос хэл
  • 2 Вьетнам хэл
  • 3 Монгол хэл
  • 4 Тайланд хэл
  • 5 Лаос хэл