SiteMap

WorkinKorea

Мэдээлэл Талбай
Гадаад ажилчдыг ажиллуулах систем
Сургалтын материал
Зөвлөгөөний булан
Үйл ажиллагаа танилцуулах

전체메뉴

Мэдээлэл Талбай
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Олон Нийтийн Байгууллага

Хөдөлмөрийн яам (☎ 1350)

  • Хөдөлмөрийн бирж(Харьяа дүүрэг)  

Хуульзүйн Яам (☎ 1345)

  • Гадаадын иргэн харьяатын албаны газар(Харьяа дүүрэг)  
  • Гадаадын иргэдэд зориулсан E-Засгийн газар(Hi-Korea)  

Гэрээгээр ажиллуулах тогтолцооны Холбогдох байгууллагууд

  • Хүний нөөц аж үйлдвэрийн яам  
  • EPS Вэб хуудас