SiteMap

WorkinKorea

Мэдээлэл Талбай
Гадаад ажилчдыг ажиллуулах систем
Сургалтын материал
Зөвлөгөөний булан
Үйл ажиллагаа танилцуулах

전체메뉴

Гадаад ажилчдыг ажиллуулах систем
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Гадаад Ажилчны Заавал Даатгуулах Даатгал

Гадаад ажилчны заавал даатгуулах даатгалын учир холбогдол

Гадаад ажилчныг ажиллуулж байгаа ажил олгогч нь гадаад ажилчныг хөдөлмөр эрхлүүлэх хуулинд заасны дагуу заавал даатгуулах 4 төрлийн даатгалд хамруулна.

  • Ажил олгогч бүртгүүлнэ: ажлаас гарсаны дараах даатгал(13 дахаа авах) цалингийн дампуурлын даатгал
  • Ажилчин өөрөө бүртгүүлнэ: нутаг буцах зардлын даатгал(онгоцны тийз захиалах) гэнэтийн ослын даатгал

Үндсэн зорилго

  • Гэрээгээр ажиллуулах тогтолцооны дагуу нэвтрэн орж ирсэн гадаад ажилчдыг жижгэвтэр үйлдвэрүүд дээр ажиллуулдагтай холбоотойгоор мөнгөн хөрөнгө, үйл ажиллагаа орчин нөхцөл муутай байдгаас шалтгаалан ажил олгогчоос гадаад ажилчны цалин болон ажлаас гарсаны дараах тэтгэмжийг хамгаалах хэрэгцээ шаардлаж
  • Үйлдвэрийн ослоос бусад шалтгаанаар өвчин гэнэтийн осолд өртөж ажиллах хугацаа дуусгавар болгосон бол нутаг буцах зардлыг даатгуулах байдаг.

Гадаад ажилчны заавал даатгуулах даатгалын тогтолцооны оршил

Нөхцөл Ажлаас гарсаны дараах даатгал даатгал итгэмжлэл Нутаг буцах зардлын даатгал даатгал итгэмжлэл Цалингийн дампуурлын даатгал Гэнэтийн ослын даатгал
Нэвтрүүлэх зорилго Хууь бусаар оршин суухаас урьдчилан сэргийлэх болон жижиг дунд үйлдвэрт ажлаас гарсаны тэтгэмж олгохтой холбогдсон хариуцлага хөнгөлөх Гадаад ажилчны нутаг буцах зардлыг нөхөх Гадаад ажилчинтай холбогдсон олгогдоогүй цалингийн бэлтгэл Ажлын байрны ослоос гадуурх гадаад ажилчны нас баралт өвчлөлийн харьцуулалт
Үндэслэл Гадаад иргэний хууль 13зүйл дээрх хуулийн 21зүйл Гадаад иргэний хууль 15зүйл дээрх хуулийн 21зүйл Гадаад иргэний хууль 23зүйл дээрх хуулийн 21зүйл Гадаад иргэний хууль 23зүйл дээрх хуулийн 28зүйл
Бүртгэл хамрагдагч Ажил олгогч Гадаад ажилчин Ажил олгогч Гадаад ажилчин
Хамрагдах хүрээ аж ахуйн нэгж 1ээс дээш ажилчинг ажиллуулагч аж ахуйн нэгж - Цалин олгох хуулинд хамрагддаггүй үйлдвэр аж ахуйн нэгж 300 гаас бага ажилчинтай аж ахуйн нэгж -
Даатгуулагч Гадаад ажилчин Гадаад ажилчин Гадаад ажилчин Гадаад ажилчин
Бүртгүүлэгч Хөдөлмөрийн гэрээ хүчин төгөлдөр болгосноос хойш 15 хоногийн дотор Хөдөлмөрийн гэрээ хүчин төгөлдөр болгосноос хойш 3 сарын дотор Хөдөлмөрийн гэрээ хүчин төгөлдөр болгосноос хойш 15 хоногийн дотор Хөдөлмөрийн гэрээ хүчин төгөлдөр болгосноос хойш 15 хоногийн дотор
Бүртгүүлээгүй бол хууль Торгууль 5сая вон 3удаа дээш бол торгууль 800мян вон. Торгууль 800мян вон. 5сая вон хүртэлх торгууль 5сая вон хүртэлх торгууль
Даатгалын хураамжийг төлөх арга Сар бүр тогтмол хураамж төлөх сар бүр үндсэн цалингийн 8,3% 1 удаа төлөх буюу 3 удаа хуваагаад төлж болно 1удаа төлнө 1жил 15,000вон 1удаа төлнө 20,000 вон хас хүйс шалтгаалан автомат шилжүүлэг
Даатгалын төлбөр олгох нөхцөл 1 жилээс дээш ажилласан гадаад ажилчныг нутаг буцахад(1удаа хил гарах хамаарахгүй ) Сайн дураараа нутаг буцах болон ажлаасаа хөөгдөх тохиолдолд Ажил олгогч цалингаа олгоогүй Гадаад ажилчны үйлдвэрийн ослоос бусад шалтгаанаар нас барах болон тахир дутуу болоход