SiteMap

WorkinKorea

Мэдээлэл Талбай
Гадаад ажилчдыг ажиллуулах систем
Сургалтын материал
Зөвлөгөөний булан
Үйл ажиллагаа танилцуулах

전체메뉴

Үйл ажиллагаа танилцуулах
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Хаяг

  • Ежү сургалтын төв 987-189, Jangyeo-ro, Jeomdong-myeon, Yeoju-si, Gyeonggi-do
  • Tel 031-884-0841 Fax 031-884-0006