SiteMap

WorkinKorea

Мэдээлэл Талбай
Гадаад ажилчдыг ажиллуулах систем
Сургалтын материал
Зөвлөгөөний булан
Үйл ажиллагаа танилцуулах

전체메뉴

Гадаад ажилчдыг ажиллуулах систем
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Нутаг Буцах Зардлын Даатгал

Буцах зардлын даатгал

Гадаад ажилчин нутаг буцах зардлаа бэлтгэж, хөдөлмөрийн гэрээгээ байгуулсанаас хойш 3 сарын дотор бүртгүүлдэг даатгал юм.

* Бүртгүүлээгүй бол торгууль 1 шат 800мян 2 шат 1 сая600мян . вон 3 шат 3 сая 200мян

Хамрагдах хүрээ Бүх гадаад ажилчид

Даатгалд бүртгүүлэх журам

  • Гадаад ажилчин нь ажлын байрны сургалтыг зохион явуулж байгаа байгууллагаар дамжуулан даатгалд бүртгэл хийлгүүлнэ
  • Гадаад ажилчин нь ажлын байрны сургалтыг зохион явуулж байгаа байгууллагаар дамжуулан даатгалд бүртгэл хийлгүүлнэ

Даатгалын төлбөрийг улс орон бүр 400-600мян воныг 1 удаа төлөх буюу 3 удаа хуваагаад төлж болно.

* 400 мян вон: Хятад, Пиллипин, Энэтхэг, Тайланд , Вьетнам
* 500 мян вон: Монгол, Кампож, Непал, Узбекистан, Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Түнтимүр, Киргизстан, Лаос,
* 600мян вон: Шриланка

Даатгалын мөнгө олгох нөхцөл болон бүртгүүлэх арга

  • Оршин суух эрхийн хугацаа дуусч, нутаг буцах ба хувийн шалтгаанаар хугацаанаасаа өмнө нутаг буцах (1удаа нутаг буцах нь хамаарахгүй) үйлдвэрээ орхиж явсан ажилчин болон сайн дураараа нутаг буцагч, албадан нутаг буцагч зэрэг
  • (бүртгүүлэх журам) Үйлдвэр харьяалагдах хөдөлмөрийн биржээс нутаг буцах болсон тодорхойлох бичиг авч даатгагчид бүртгүүлнэ.
Даатгал бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
  1. 1Даатгал бөглөх хуудас, банкны дэвтрийн хуулбар
  2. 2Гадаад паспорт, гадаад иргэний үнэмлэх
  3. 3Нутаг буцах нь үнэн болсоныг тодорхойлох бичиг

Даатгал олголт

  • Даатгагч нь даатгалын мөнгө олгох нөхцлийг шалгаж үзээд нутаг буцахаас өмнө гадаад ажилчны нэр дээрх банкны дэвтэрт даатгалын мөнгийг шилжүүлнэ.