SiteMap

WorkinKorea

Мэдээлэл Талбай
Гадаад ажилчдыг ажиллуулах систем
Сургалтын материал
Зөвлөгөөний булан
Үйл ажиллагаа танилцуулах

전체메뉴

Гадаад ажилчдыг ажиллуулах систем
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Солонгос Хэлний Түвшин Тогтоох Тусгай Шалгалтын Тогтолцоо

Солонгос хэлний түвшин тогтоох тусгай шалгалт

 • Оршин суух эрхийн хугацаа дуусахаас өмнө сайн дураараа нутаг буцсан гадаад ажилчдад компьюторт суурилуулсан солонгос хэлний тусгай шалгалтыг авах болсон юм.
  • ’2019 оны 1 сарын байдлаар гадаадад ажиллах хүч илгээх 15-н улс орон хамрагдана(Лаос улс орон хамрагдахгүй)
  • Шалгалт зар Гадаад ажиллах хүч илгээх орны сонин хэвлэл болон гадаадад ажиллах хүчний вэб хуудсаар дамжуулан товыг зарлана

Шалгалт өгөх эрх

 • Давтан гэрээний 3жил +1жил 10 сар сунгалт авч оршин суух хугацаандаа нутаг буцсан гадаад ажилчин.
  • E-9, E-10 визээр орж ирээд Солонгост нийт 5 жилээс доош оршин суусан гадаад ажилчид
 • Энгийн солонгос хэлний шалгалт өгөх журам 18 наснаас 39 хас хүртэл гэмт хэрэгт холбогдоогүй, оршин суух эрхээ хэтрүүлээгүй, гадаадад ажиилах хүч илгээх орноос холбогдох заалт аваагүй
  • Шалгалт өгөх эрхгүй нь тогтоогдсон бол тэнцсэн хүмүүсийн жагсаалт гарсаны дараа ч дүнгийн хамааралгүйгээр тэнцэхгүй.

Дахин нэвтрэх журам

 • Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд тэнцэж хамгийн сүүлд ажиллаж байсан үйлдвэртээ 1 жилээс дээш ажилласан бол өмнөх ажил олгогч гадаад ажилчин хамтдаа хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах хүсэлтэй бол
  • хил нэвтэрэхээс өмнө ажлын байрны сургалтаас чөлөөлж дахин нэвтрэх журмыг шуурхай гүйцэтгэнэ.
 • ➀ Анхны үйлдвэртээ 1 жилээс доошгүй ажилласан болон 1 жилээс дээш ажилласан ч гэсэн гадаад ажилчинтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахыг хүсэхгүй бол
 • ➁ Шинээр орж ирсэн ажилчинтай адилхан зарчмаар байрлах ба хил нэвтрэх журам явагдана.

Бусад

 • Тусгай Солонгос хэлний шалгалт бол жил бүрийн уян хатан нөхөцөлөөр удирдна