SiteMap

WorkinKorea

Мэдээлэл Талбай
Гадаад ажилчдыг ажиллуулах систем
Сургалтын материал
Зөвлөгөөний булан
Үйл ажиллагаа танилцуулах

전체메뉴

Гадаад ажилчдыг ажиллуулах систем
외국인 노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Мэргэжлийн биз олгох тухай( E-7-4)

Мэргэжлийн биз олгох тухай ( E-9 → E-7-4 )

Мэргэжлийн бус статусаар(E-9) үйлдвэртээ 5-өөс дээш жил хууль ёсоор хөдөлмөр эрхэлсэн ажилчид дундаас нас, боловсоролын түвшин, мэргэжлийн түвшин буюу цалин хөлсний хэмжээ, Солонгос хэлний түвшин г.м. шаардлагуудыг бүгдийг нь хангасан ажилчдыг сонгон шалгаруулна. Мэргэшсэн гадаад ажилчидад тусгай үйл ажиллагааны виз(E-7-4) олгож болно

Хангах шаардлага

Энгийн үйлдвэрлэл Үндсэн аж үйлдвэрлэл
  • Нас 35↓, Солонгос таван жил↑
  • Боловсрол : коллеж төгссөн ↑
  • техникчийн тусгай мэргэжилээс дээш үнэмлэхтэй эсвэл сүүлийн 1 жилийн турш авсан жилийн дундаж цалингийн орлого нь ажилчин хүний жилийн нийт цалин-аас дээш байх
  • Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын 3 дугаар зэргээс дээш шатанд тэнцсэн эсвэл Нийгмийн нэгдсэн хөтөлбөр`-ийг төгссөн байх шаардлагатай
  • Нас 40↓, Суурь аж үйлдвэрлэл таван жил↑
  • Боловсрол : дунд сургууль ↑
  • техникчийн тусгай мэргэжилээс дээш үнэмлэхтэй эсвэл сүүлийн 1 жилийн турш авсан жилийн дундаж цалингийн орлого нь ажилчин хүний жилийн нийт цалин-аас дээш байх
  • Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын 2 дугаар зэргээс дээш шатанд тэнцсэн эсвэл Нийгмийн нэгдсэн хөтөлбөр`-ийг төгссөн байх шаардлагатай

Мэргэжлийн оноот визний жишээ

Жилийн орлого Мэргэжлийн үнэмлэх Ажлын ур чадвар
2,600 ~ 3,300 мянган воноос дээш Мэргэжилтэн  ~ Инженэр 10 оноо
10~20 оноо 10~20 оноо
Боловсрол Нас Хэлний чадвар
Ахлах  ~  Бакалавр 24 ~ 39 TOPIK эсвэлНийгмийн нэгдсэн программ(KIIP)1р шат/1~4р шат/4 шат
5~20оноо 2~20оноо 5~20оноо
{{pagination.totalCount}}
게시판 : 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회수
번호 제목 등록일 조회수
{{data.rno}} {{data.sj}} {{data.writngDt | moment('YYYY-MM-DD')}} {{data.readngCo}}
제목 {{data.sj}}
작성일자 {{data.writngDt | moment('YYYY-MM-DD')}} 조회수 {{data.readngCo}}
출처 {{data.origin}}
첨부파일

목록으로 돌아가기