SiteMap

WorkinKorea

Мэдээлэл Талбай
Гадаад ажилчдыг ажиллуулах систем
Сургалтын материал
Зөвлөгөөний булан
Үйл ажиллагаа танилцуулах

전체메뉴

Зөвлөгөөний булан
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Цалин Хөлс

Цалин хөлс

Өнгөрсөн сард үйлдвэрт ажил байхгүй учраас 10 өдөр ажиллаагүй амарсан. Харин өнөөдөр цалингаа авахад 10 өдөр амарсан болохоор 10 өдрийн мөнгө цалингаас суутгасан. 10 өдрийн цалин хөлс суутгасан нь зөв үү?

Хөдөлмөрийн стандарт хуулийн 45 дугаар зүйлд 5 аас дээш ажилчинтай аж ахуйн нэгжид ажил олгогчийн аж ахуй эрхлэлтийн шалтгааны улмаас ажлын амралт хийсэн тохиолдолд ажил олгогч нь ажлын амралтын хугацаанд ажилтанд дундаж цалингийн 100-ны 70%аас дээш нэмэгдлийг олгох ёстой гэж заасан байдаг.

Харин ажил олгогч гарцаагүй шалтгаанаар аж ахуйгаа үргэлжлүүлэн эрхэлж чадахгүй хөдөлмөрийн хорооны зөвшөөрлийг авсан тохиолдолд дундаж цалингийн 100-ны 70%д амралтын тэтгэмж хүрэхгүй бол олгож болно.

Дээрхи тохиолдол аж ахуйн эрхэлж буй газрын 5-аас дээш ажилчинтай ажил олгогч хөдөлмөрийн хорооны зөвшөөрлийг авч чадахгүй бол 10 өдрийн амралтын тэтэгэмжийг авч чадах ба амралтын хугацааны тухай цалингийн суутгал нь тохиромжгүй юм.

※ Ажил олгогч ажилчныг буцаах шалтгаан хүлээн зөвшөөрөгдөх тохиолдол
 • Эдийн засгийн хямрал шалтгаанааы улмаас аж ахуй эрхлэлт амрах
 • Түүхий эдийн дутагдал захиалга багасгах
 • Цахилгаан тасрах* бараа худалдах зогсонги байдалд орох
 • Ажил олгогчийн зааврын улмаас болж авсан жолооны үнэмлэх түр хүчингүй болсон хугацаа
 • Унааны засвар гологдолоос үүдсэн жолооны үнэмлэхийн хүчингүй болсон хугацаа
 • Үйлдвэрийн шилжүүлэг, үйлдвэр байхгүй болох
 • Нурангийн ослоос аврах ажил
 • Ажил хаялтын дараа ажил хэвийн байдалдаа буцан орсон ажлын явцын удаашрал бэрхшээл
 • Эх компаниийн үйлдвэрийн орц материал, хөрөнгө мөнгөний гачаал
 • Гүйлгээний хэрэгслийн ноогдоол хувь саатахад бий болох ажлын амралт
 • Үер уснаас аврах ажил дахин давтагдахад бий болох ажлын амралт

Би захиралтайгаа өдөрт 8 цаг ажиллаад 2 сая 500 вонны цалин авахаар гэрээ хийн ажиллаж байна. Гэвч бодитоор өдөрт дунджаар 4 цаг орчим илүү ажиллаж байснаа гэрээний журмаар 2 сая 500 вонны өгдөг. Одоо хүртэл аваагүй илүү цагийн нэмэгдэл авч болох уу?

Хөдөлмөрийн стандарт хуулинд өдөрт 8 цагаас дээш ажилласан тохиолдолд 50% ийн нэмэгдэл хөлс олгох тухай заасан бадйаг ба шөнийн ажил(орой 10цагаас өглөө 6 цаг хүртэл) ын тухай мөн адил нэмэгдэл хөлс олгогдохоор заасан заалт бий.

Мөн ажил олгогчтой зөвшилцөн тохиролцон ч гэсэн долоо хоногт 12 цаг хэтэрсэн ажлыг даалгахгүй байх тухай заасан байдаг.

Хэрвээ өглөө 9 цагаас орой 6 цаг хүртэлхи ажил(амралтын 1 цагаас гадна) ажилласан бол өдөрт 8 цаг ажилласан болох бөгөөд үдээс хойшхи ажилд ажил олгогч нь илүү цагийн ажлын нэмэгдэл хөлс 50 хувийг олгох ёстой ба илүү цагийн ажил орой 10 цагаас хэтрэн үргэлжилсэн бол шөнийн цагийн ажлын нэмэгдэл хөлс 50 хувийг нэмж олгох ёстой.

Цалин хөлс авч чадаагүйгээс хөдөлмөрийн биржид хандаад өргөдөл бичиж өгөх гэж байна. Ямар эдс дарааллаар өргөдөл өгөх ёстой вэ?

Хөдөлмөрийн яаманд өргөдөл гаргах, нөгөө нь иргэнийг хэргийг шүүхээр шийдвэрлүүлэх юм. Олгогдоогүй цалин бага хэмжээний байх тохоилдолд шүүхээр таслан шийдвэрлүүлэхээр нэхэмжлэл гаргаж болно.Хууль зүйн арга хэмжээний дагуу холбогдох хөдөлмөрийн яам болон холбогдох шүүхэд хандаж ,иргэний өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэх албаны ажилтнаас өргөдлийг хэрхэн бөглөхийг асууж тусламж хүсэж болно.Мөн хууль зүйн арга хэмжээ авахаас өмнө ажилд олгоход зөвөлгөө өгдөг байгуулагад хандан тусламж хүсвэл зөвөлгөө өгөгч хуульзүйн арга хэмжээ авахаас өмнө юуны түрүүнд тухайн компанитай холбоо тогтоож ,олгогдоогүй цалингийн асуудлыг шийдвэрлэхэд тусална.Хэрэв асуудлыг сайнаар шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд зөвөлгөө өгөгч хуулийн дагуу арга хэмжээ авахад тусална.

 • Бүрдүүлэх материал : Бүртгүүлсэн хуудас
 • Гэрчилгээ: Мөнгө аваагүй, цалин хөлс, дугтуй, банкингийн хуулбар, бусад нотлох баримт

Компаний байдал хэцүү байна гээд цалингаа хойшлуулууад байна. Ийм тохиолдолд цалингаа авч болох бол уу?

Хөдөлмөрийн хяналтанд цалинг цаг тухайд нь олгохгүй байгаа талаар мэдээлээд цалингийн асуудалд хяналт тавьж шалгасны дараа цалин тавилтын талаар хөдөлмөрийн зөвшөөрлийг цуцлах юмуу үйлдвэрийн газрыг өөрчлнө. Сөүлийн даатгалд даатгалын мөнгийг нэхэмжилсэн өргөдлийг өргөн барих Даатгалын батлан даалтын компаниас даатгалын мөнгийг 4 сая вонийг төлнө.

Цалин хөлс өгөөгүйгээс шүүхэд хандсан боловч цаг хугацаа алдаж байна. Миний оршин суух хугацаа дуустал цалин хөлс авваагүй тохиолдолд яах ёстой вэ?

G-1(Бусад) визээр ангилал солиулж шүүхийн шийдвэр гартал Солонгост оршин сууж болно. G-1(Бусад) виз нь шинжилгээ болон цалин хөлстэй холбоотой зарга нь оршин суух хугацааг дууссан тохиолдолд түр хугацаагаар олгогдох сайн дурын оршин суух биз байдаг. Нэг удаад 6 сарын дотор оршин суух хугацаа олгогдож, G-1(Бусад) визтэй гадаад иргэн нь оршин суух хугацаандаа ажилд орж хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй. G-1(Бусад) визыг өөрчөлөгдөх хэцүү тохиолдолд нь итгэмжилэгч хүн сонгож олгогдоогүй цалингаа авах боломжтой.

※ Оршин суух хугацааг өөрчлөх зөвшөөрөл олгогдоход бүрдүүлэх баримтууд
 • Олгогдоогүй цалин ба түүнтэй холбогдох зохицуулагч хүсэлтийн бичиг баримт
  • Олгогдоогүй цалингын тодорхойлолт
  • Шүүхийн шийдвэр гарасан тодорхойлолт
  • Батлан даагчийн баримт бичиг