SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างชาติ

ขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างชาติ

 1. 1.ดำเนินการสอบ วัดระดับภาษาเกาหลีพิเศษ
  • ในกระบวนการคัดเลือกแรงงานต่างชาติ เป็นไปด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อให้แรงงานต่างชาติสามารถปรับตัวในขั้นแรกที่ประเทศเกาหลี ตั้งแต่ปี 2005 เดือน สิงหาคมเป็นต้นมา การสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลีพิเศษ ดำเนินการโดย สำนักทรัพยากรณ์มนุษย์ของเกาหล
  • คุณสมบัติการสอบ

   • ตั้งแต่อายุ 18 ปี จนถึง 39 ปี
   • ไม่เคยมีประวัติทางอาญา และการจำคุก
   • ไม่เคยมีประวัติ ถูกเนรเทศออกนอกประเทศ
   • ไม่เคยถูกจำกัด (ตัดสิทธิ์) ในการเดินทางออกนอกประเทศ
  • มาตรฐานการผ่าน

   • สามารถใช้ภาษาเพื่อสนทนาในระดับพื้นฐาน ในชีวิตประวัน
   • เข้าใจ การป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน และ วัฒนธรรมของเกาหลีได้ในระดับหนึ่ง
  • มาตรฐานการผ่าน

   • จาก 200 คะแนน หากผู้ที่ทำคะแนนได้มากกว่า 80 คะแนน จะถูกรับเลือกให้เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
   • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะมีเวลาเหลือสิทธิ์ภายใน 2 ปี นับจากวันประกาศผล
 2. 2.ลงทะเบียนรายชื่อผู้หางานและ จัดส่
  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการสอบวัดระดับภาษาพิเศษ จะต้องทำการตรวจสุขภาพ และลงทะเบียนเพื่อหางาน เพื่อที่จะนำส่งที่ สำนักทรัพยากรมนุษย์ และในกระบวนการนี้ สำนักทรัพยากรมนุษย์ ก็จะทำการแปลเป็นภาษาเกาหลี และตรวจสอบความถูกต้อง ถึงจะออกใบรับรองคนหางานให้ได้
 3. 3.ตกลงทำสัญญามาตรฐานการจ้างงาน
  • เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้เลือกแรงงานต่างชาติตามการแนะนำแล้ว หากมอบหมายให้กับ หน่วยงานที่รับเรื่องดำเนินการแทน ต้องส่งสัญญามาตรฐานการจ้างงานให้กับหน่วยงานที่รับมอบ เพื่อไปดำเนินการทำสัญญาจ้างงานที่ ศูนย์การจ้างงาน เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ความถูกต้องของสัญญามาตรฐานการจ้างงาน จากหน่วยงานจัดส่งแรงงาน สัญญามาตรฐานการจ้างงาน ก็จะถูกส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 4. 4.ฝึกอบรมก่อนการทำงาน
  • ความสามารถในการทำงาน และ การปรับตัวในช่วงแรก ผู้ว่าจ้างได้ตกลงทำสัญญามาตรฐานการจ้างงาน และมีการอบรมก่อนเริ่มงาน การสอบวัดระดับภาษาเกาพิเศษ และ ส่วนใช้กับการทดลอง ระยะเวลาของการอบรมจะแตกต่างกัน โดยอยู่ในระหว่าง 1 อาทิตย์ ~ 2.5 อาทิตย์ ที่ต้องได้รับการอบรม
 5. 5.เข้าประเทศ และ ดำเนินการฝึกอบรม
  • หน่วยงานจัดส่งแรงงาน ต้องได้รับ ใบรับรองการออกวีซ่าประเภทไม่ชำนาญด้านอาชีพ(E-9) ก่อน ผู้เกี่ยวข้องในสายงาน ที่หน่วยงานจัดส่งแรงงาน ถึงจะดำเนินการนำจำนวนแรงงานเข้าประเทศได้ หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ก็จะมีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เคลื่อนย้าย แรงงานต่างชาติ ที่สนามบิน ไปยังศูนย์อบรมแรงงานต่างชาติ และดำเนินการอบรมแก่แรงงานโดยผู้เกี่ยวข้อง เป็นเวลา16 ชั่วโมง (2คืน 3วัน)
 6. 6.มอบแรงงานต่างชาติให้กับผู้ว่าจ้าง
  • เพื่อแรงงานจะได้เริ่มปฎิบัติงานได้ที่สถานประกอบการ ผู้ว่าจ้างต้องเดินทางมารับแรงงานต่างชาติที่ศูนย์อบรมด้วยตัวเอง (หรือสถานที่อื่นๆที่ระบุการจัดส่ง)