SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

ห้องปรึกษา
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ค่าแรง

ค่าแรง

เมื่อเดือนที่แล้วไม่มีงานทำและได้หยุดประมาณ 10วัน วันที่เงินเดือนออกนายจ้างได้หัก 10วันที่ไม่ได้ทำงาน ออกเพราะถือว่าไม่ได้ทำงาน ลักษณะนี้ก็ได้หรือ

ตามหลักกฏหมายแรงงานมาตรฐานที่45นั้น ถ้ามีแรงงาน5คนขึ้นไปนายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแรงงานเพราะเป็นการหยุดงานชั่วคราวช่วงเวลานั้นนายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มให้70เปอร์เซ็นต์ของค่าแรง แต่ว่า นายจ้างลำบากไม่สามารถจ่ายได้ตามที่กำหนดไว้ นายจ้างจะต้องได้รับอนุญาติสหภาพแรงงานก่อนถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้ามีแรงงาน5คนขึ้นหรือนายจ้างไม่ได้รับอนุญาติสหภาพแรงงานพนักงานจะต้องได้รับค่าแรงงานที่โดนหักไป10กลับคืนม

※ ลักษณะของการสั่งหยุดของผู้ใช้แรงงาน:
 • สาเหตุของเศษฐกิจไม่ดี
 • การลดสินค้าลง
 • ขาดไฟฟ้าและขาดงบประมาณในบริษัท
 • พนักงานขับรถยนต์ทำผิดกฏจราจรโดนยึดใบขับขี่
 • ลักษณะที่พนักงานขับรถเสียโดนยึดใบขับขี่
 • การโยกย้ายสถานที่ และไม่มีสถานที่ตั้ง
 • อุบัติเหตุการฟ้องร้องการทำงาน
 • การกระทำที่ขัดแย้งเกิดผลให้ปิดกิจการ
 • ผลกระทบของการลงทุนในโรงงานรับเหมาขนาดหย่อยเนื่องจากความลำบากด้านการบริหารทุริกจของบริษัทแม่
 • การหยุดชะงักงานชั่วคราวสาเหตุเกี่ยวกอุกรณ์ในการทำงาน
 • การหยุดชะงักเนื่องจากอุทกภัย

เราสัญญาว่าจะทำงานวันละ 8 ชั่วโมงและได้เงินเดือน 2,500,000 วอน แต่ที่จริงคือทำงานล่วงเวลาวันละประมาณ 4 ชั่วโมง และได้เงินเดือนแค่ 2,500,000วอนเท่านั้น เราจะสามารถได้รับค่าล่วงเวลาที่ค้าวจ่ายได้ไหม

ตาม พ. ร. บ. มาตรฐานแรงงานกำหนดว่า กรณีที่ทำงาน 8 ชั่วโมงขึ้นไป ต้องเพิ่ม 50% ขึ้นให้แก่ลูกจ้าง และในกรณีทำงานกลางคืน(20.00ณ – 06.00ณ)ก็ต้องเพิ่มค่าแรงเหมือนกันและมีกำหำดไว้ แม้ว่ามีการตกลงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ก็ไม่สามารถให้ลูกจ้างทำงานมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าทำงาน 9 โมงถึง 6 โมงเย็น(เว้นเวลาพัก 1 ชั่วโมง) ถือเป็นการทำงาน 8 ชั่วโมง และชั่วโมงทำงานหลังจากนี้ถือเป็นกำทำงานล่วงเวลา นายจ้างต้องเพิ่ม 50% ขึ้น สำหรับเฉพาะชั่วโมงทำงานหลัง 4 ทุ่มนั้น ถือเป็นการทำงานกลางคืน นายจ้างต้องเพิ่มอีก 50% ขึ้น

เรามีค่าจ้างค้างจ่ายกำลังจะร้องเรียนที่กระทรวงแรงงาน อยากรู้ขั้นตอนมีอะไรบ้าง

หลังจากรับคำร้องเรียน ผู้ปรับปรุงแผนงานในกระทรวงแรงงานจะสืบสวนนายจ้างกับลูกจ้าง หากทั้งสองฝ่ายตกลงเรื่องเกี่ยวกับค่าจ้าง ว่าจะถอนฟ้องและจะจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย คดีก็ปิดได้ แต่ในกรณีที่ผู้ปรับปรุงแผนงานสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง แต่นายจ้างไม่ยอมจ่ายหรือเลื่อนค่าจ้างอีก จะได้ตั้งข้อหาอาชญากรรมและถูกส่งที่กรมอัยการ

 • เอกสารที่ต้องการในการยื่น : แบบคำร้องเรียน(แบบฟอร์มของโคโยงเซนเตอร์
 • เอกสารพิสูจน์ : หลักฐานว่าไม่ได้รับเงินใบศลิปเงินเดือนหรือซองเงินเดือนหรือสำเนาสมุดบันชีหลักฐานที่จะยืนยันได้

นายจ้างของเราบอกว่าสภาพโรงงานไม่ค่อยดีไม่จ่ายเลื่อนค่าจ้าง กังวลว่าจะสามารถได้เงินหรือไม่

ลูกจ้างสามารถใช้ประกันชดเชยค่าจ้างค้างจ่ายจะสามารถคืนค่าจ้างค้างจ่ายได้ ลูก้จ้างต้องรายงานเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายที่ส่วนปรับปรุงแผนงานแล้วผู้ปรับปรุงแผนงานตรวจสอบข้อเทจจริง หลังได้รับหนังสือยืนยันการค้างจ่ายเงินแล้ว ลูกจ้างต้องส่งใบขอรับเงินประกันและหนังสือยืนยัน ที่บริษัทประกันโซล จะสามารถคืนค่าจ้างค้างจ่ายภายในเขตจำกัดตำกว่า 4 ล้านวอนได้

ตอนนี้ กำลังดำเนินการร้องเรียนอยู่แต่ใช้เวลานานมาก ถ้าจะไม่ได้รับก่อนระยะเวลาอยู่อาศัยก็จะทำอย่างไร

เปลี่ยนวีซ่าเป็น G-1เป็นวีซ่าชั่วคราวซึ่งจะสามารถพำนักอาศัยอยู่ในประเทศได้จนถึงคดีจะจบลง ในกรณีเกินระยะเวลาอยูอาศัยเพราะการรักษาโรกหรือการดำเนินการร้องเรียนเรื่องค่าจ้างค้างจ่าย คนต่างชาติคนที่ถือวีซ่า G-1 สามารถพำนักอยู่ได้ 6 เดือน แต่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่สามารถทำงานได้

※ อนุญาตการเปลี่ยนระยะเวลาอยู่อาศัย
 • เอกสารที่ต้องการตอนที่จะร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับค่าจ้างค้างจ่าย
  • เอกสารยืนยันการค้างจ่ายเงิน
  • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์กับการฟ้อง
  • หนังสือรับรองส่วนตัว