SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

แนะนำกิจกรรม
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

คำปราศรัย

สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าสู่เว็บไซท์มูลนิธิแรงงานแห่งเกาหลี

เรามูลนิธิแรงงานแห่งเกาหลีทำหน้าที่เป็นหนว่ยงานหลักโดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความสัมพะนฑ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง และการลดลงของเวลาการทำงาน การสนับสนุนการย้ายงาน การร่วมมือแรงงานระหว่างประเทศ การอบรมและสนับสนุนแรงงานต่างชาติ

ดำเนินการการอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างชาติ การจัดพิมพ์ข้อมูลกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างต่างชาติกับผู้ประกอบการ

เว็บไซท์ของเรา WORK IN KOREA ส่งข้อมูลที่มีผลประโยชน์ต่อลูกจ้างต่างชาติให้ปรับตัวเข้ากับสภาพโรงงานให้รวดเร็ว ซึ่งช่วยให้ลูกจ้างกับนายจ้างมีความมั่นคงขอให้ทุกท่านกรุณาให้ความสนใจกับมูลนิธิแรงงานแห่งเกาหลี

ขอบคุณครับ

แดฮวาน คิม เลขาธิการใหญ่