SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

กระดานข่าวสาร
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศเกาหลี

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เว็บไซต์
สถานทูตลาวประจำสาธารณรัฐเกาหลี 02-796-1713 서울특별시 용산구 대사관로11길 30-4 -
สถานทูตมองโกเลียประจำเกาหลี 02- 798-3464 서울특별시 용산구 독서당로 95 www.mongolembassy.com
ฝ่ายแรงานประจำสถานทูตมองโกเลียประจำสาธารณรัฐเกาหลี 051-465-9996 부산광역시 해운대구 센텀동로 99 벽산이센텀클래스원 1410 - 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแห่งมองโกเลียในเกาหลี 02-2266-9229 서울특별시 중구 퇴계로 320 6,9층 www.facebook.com/mklspc
สถานทูตเวียดนามประจำสาธารณรัฐเกาหลี 02-734-7948 서울특별시 종로구 북촌로 123 www.vietnamembassy-seoul.org/vi
ฝ่ายแรงานประจำสถานทูตเวียดนามประจำสาธารณรัฐเกาหลี 02-364-1043 서울시 서대문구 충정로 50 골든브릿지 빌딩 6층 -
สำนักงานการจัดการแรงงานเวียดนาม EPS ในเกาหลี 02-393-6868 서울시 서대문구 충정로 50 골든브릿지 빌딩 8층 www.colab.gov.vn www.facebook.com/EPSVIETNAM
สถานทูตไทยประจำเกาหลี 02-795-0095 서울특별시 용산구 대사관로 42 www.thaiembassy.org/seoul/ko
ฝ่ายแรงานประจำสถานทูตไทยประจำสาธารณรัฐเกาหลี 02-794-5222 서울특별시 용산구 한남동 737-28 korea.mol.go.th/home www.facebook.com/thailabourinseoul