SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

ห้องปรึกษา
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

อุบัติเหตุในการทำงาน

อุบัติเหตุในการทำงาน

บริษัทของเราจัดกิจกรรมการแข่งขันกิฬาทุก ๆ ปี ผมได้เข้าร่วมเล่นฟุตบอลพอดีได้รับอุบัติเหตุขาหักลักษณะอย่างนี้ต้องทำอย่างไร

กฏมารตฐานแรงงานของการทำงานเมื่อได้รับอุบัติเหตุสามารถใช้บัตรประกันสุขภาพได้ การทำงานในการใช้สิทธิของการใชบัรตประกันสุขภาพแรงงานแบ่งออกเป็น2อย่าง เกิดอุบัติเหตุและเป็นโรค

※ ต่อไปมีรวมกันสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน
 • ลักษณะเกิดอุบัติเหตุในเวลาทำงาน
 • การเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากเวลาทำงานแล้วแต่งานนั้นๆเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานแล้วทางบริษัทต้องยอมรับผิดชอบ
 • ได้รับอุบัติเหตุขณะออกไปตรวจงาน
 • อุบัติเหตุเกิดจากการใช้พาหนะเข้างานและเลิกงาน
 • อุบัติเหตุเกิดจากการรว่มงานการแสดงกลางแจ้ง
 • อุบัติเหตุเกิดจากการเกิดจากงานทำงานที่ทำให้เกิดโครภัย
  • บุคลคที่รับปรึกษาที่ได้รับในบริษัทเบื้องบนเข้ารว่มกิจกรรมไดัรับอุบัติเหตุจากการหน้าที่การงานก็สามารถได้รับประกันอุบัติเหตุได้

นายจ้างหรือบริษัทไม่รับทราบถึงการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานของผม ผมยังคงมีสิทธืได้รับเงินชดเชยหรือไม่

หารนายจ้างปฏิเสธที่จะรับทราบถึงอุบัติเหตุกังกล่าว ท่านสามารถส่งคำขอเรียกร้องเงินชดเชยมาที่สำนักงานสาขาของสำนักงานสวัสดิการแรงงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสถานที่ทำงานของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

กรณีที่ได้รับบาดเจ็บในสถานประกองการที่ไม่ได้สมัครประกันอุบัติเหตุในการทำงาน เราควรทำอย่างไรบ้าง

ได้รับผลประโยชน์ได้ หากนายจ้างไม่ได้สมัครประกัน ถือว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่เต็มที่ ลูกจ้างไม่ควรมีความรับผิดชอบเลย

และกรณีที่ผู้สมัครประกัน(นายจ้าง)ไม่ได้ชำระค่าประกันมานานแล้ว หากลูกจ้างได้รับบาดเจ็บในการทำงาน ก็จะสามารถได้รับเงินชดเชยได้

ผมเป็นคนงานต่างชาติที่เข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน นายจ้างจึงไม่ให้ผลประโยชน์ทดแทนแก่ผมตามสิทธิที่ผมควรจะได้รับ ในกรณีนี้ ผมยังคงมีสิทธีได้รับผมประโยชน์ตามโครงการประกันหรือไม่

หากยังไม่พ้นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่เกิดอุบติเหตุทางอุตสาหกรรมดังกล่าวขึ้น และท่านต้องได้รับการรักษาพยาบาลเกินกว่า 4 วัน ท่านยังคงมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากอุบัติเหตุดังกล่าวไม่ว่าท่านจะเป็นแรงงานที่เข้าประเทศผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

เกิดอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมและได้รับการรักษาพยาบาล ไม่ได้ทำงานอาทิตย์หนึ่ง ในช่วงเวลาการรักษาได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่

หากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเป็นเวลาเกินกว่า 4 วัน จะสามารถยื่นขอรับเงินชดเชยสำทุพพลภาพชั่วคราวสูงสุดร้อยละ 70 ของค่าจ้างเฉลี่ยตามจำนวนวันที่พวกเขาไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากการรักษาพยาบาล หากจำนวนนั้นต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ คนงานจะได้รับค่าจ้างขั้นต่ำได้

ได้รับบาดเจ็บ จะต้องกลับประเทศหรือ

กรณีลูกจ้างต่างชาติได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานไม่สามารถทำงานต่อไปได้อีกแล้ว เปลี่ยนสภาพเป็นวีซ่าประเภท G-1 จะอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีได้ในช่วงเวลาที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล

※ อนุญาตการเปลี่ยนระยะเวลาอยู่อาศัย
 • กรณีที่มีสาเหตุสมเหตุสมผล เข่น การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทางอุตสาหกรรม
  • หนังสือรับรองการจ่ายเงินชดเชยการประกันอุบัติเหตุในการทำงาน หรือหนังสือรับรองการเกิดอุบัติเหตุ
  • ในรับรองแพทย์หรือ
  • หนังสือรับรองส่วนตัว(เว้นคนที่ได้รับบาดเจ็บในการทำงาน)
 • ใบยืนยันที่จะแสดงความต้องการการเปลี่ยนสภาพวีซ่า

โรงงานผมทำงานด้วยกันทั้งหมด3คนรวมทั้งผมซึ่งเป็นชาวโมงโก ซึงขณะที่ทำงานได้เกิดการทะเราะวิวาทกันเกิดขึ้นและเพื่อนร่วมงานอีกคนได้รับอุบัติเหตุมากทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขณะนี้กรณีอย่างนี้มีวิธีได้รับประกันได้ไหม

ก่อนอื่นต้องพิจารณาสาเหตุของการเกิดเหตุการที่เกิดเหตุว่าเกี่ยวข้องกับการทำงานหรือไม่ กรณีที่ผู้ร่วมงานใช้ความรุนแรงทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บ และถ้ามันมีความสัมพันธ์กับการทำงานหรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นอุบัติเหตุการทำงาน แต่ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างลุคคลเกิดความรุนแรงการบาดเจ็บ ไม่สามารถถือว่าเป็นอุบุติเหตุทางอุตสาหกรรม

ผมต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศของผม ผมควรทำอย่างไรบ้าง

ท่าสามารถกลับไปยังภูมิลำเนาหลังจากที่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบริการทางการแพทย์ สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพชั่วคราว (เงินชดเชยรายปีกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย) และสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรเป็นเงินก้อน