SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

ห้องปรึกษา
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

การเปลี่ยนสถานประกอบการ

การเปลี่ยนสถานประกอบการ

เงินเดือนกับสัญญาว่าจ้างไม่ตรงกัน จ่ายน้อยกว่าตามสัญญา รับเงินเดือนที่ค้างจ่ายแล้วต้องการย้ายงานงานควรทำอย่างไรดี

ถึงแม้ว่านายจ้างค้างจ่ายเงินเดือนใช่วาจะย้ายงานได้หมด ต้องดูที่เหตุผลแต่ถ้าเหตุผลที่เพียงพอจึงจะสามารถย้ายได้

  • 1) การแจ้งขอทำเรื่องย้ายงานช่วง 1 ปีไม่ได้รับเงินเดือน 2 ขึ้นไปและ 3 สิบเปอร์เซนต์ถึงจะมีสิทธิขอทำเรื่องย้ายได้
  • 2) ลักษณะทางบริษัทจ่ายเงินเดือนล่าช้ากว่ากำหนด 1 เดือนขึ้นไปช่วงระยะทำงานได้ 6 เดือน.
  • 3) ลักษณะ 1 ปีเดือนล่ะ 3 สิบเปอร์เซนต์ขึ้นไปมีการจ่ายล่าช้ากว่ากำหนด 3 เดือนขึ้นไป
  • 4) การเสนอใช้ค่าแรงที่ลดน้อยลงถึง 2 สิบเปอร์เซนต์ในเงื่อนไขเงินเดือนเวลาทำงานที่มี
  • 5) เพราะฉนั้นในข้อความข้างต้นนี้ถ้าไม้มีความพึงพอใจในการค้างค่าแรงที่สามารถขอยื่นเอกสารฟ้องได้ที่กระรวงแรงงานเขตที่ท่านอาศัยอยู่และจะได้รับการพิจารณาในการทำงานโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทำงานอยู่ที่นั้นอีกต่อไปก็ได้ในกรณีนี้ถึงแม้ว่านายจ้างจะไม่ยอมเซ็นต์เอกสารให้ย้ายงานแต่ก็จะได้สิทธิตรงนี้จากกระทรวงแรงงานและ(โคยงอันจองเซ็นต์ทอ)สามารถทำเรื่องให้ท่านย้ายงานได้

ดังนั้นการทำเรื่องย้ายงานกับการค้างจ่ายเงินเดือนเป็นคนล่ะเรื่องกันการค้างจ่ายเงินเดือนนั้นจะต้องไปขอยื่นเรื่องฟ้องร้องขอรับที่กระทรวงแรงงานเพื่อที่จะรับสิทธิตรงนี้ตามขั้นตอน

ฉันทำงานอยู่ที่บริษัทอุตสาหกรรมอะไหล่แต่เป็นชินสว่นที่มีขนาดเล็กทำซํ้ากันตลอดตอนนี้มีความรู้สึกว่าดวงตาผิดปกติ อยากย้ายบริษัทจะย้ายได้ไหม

ลักษณะที่ได้รับบาดเจ็บไม่เหมาะสมที่จะทำงานที่ทำอยู่ขณะนี้ได้ ถ้ามีเหตุผลที่เพียงพอแรงงานต่างด้าวสามารถย้ายงานได้

นายจ้างจะต้อง(แรงงานต่างด้าวขอทำเรื่องการยกเลิก)เหตุผลที่เพียงพอเอกสารรับรองการตรวจโรคแนบมายื่นที่กรมการจัดหางานสามารถย้ายงานได้

ถ้าหากนายจ้างไม่ยอมยินยอมทำเรื่องย้ายงานให้ ควรไปที่โรงพยาบาลที่ท่านทำการรักษาตัวให้คุณหมอออกใบรับรอง(จินดันชอ)การรักษาปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทนี้อยู่แนบไปขอยื่นเอกสารที่(โคยงอันจองเชนทอ)เพื่อที่จะขอทำเรื่องย้ายงาน(โคยงอันจองเชนทอ)ผู้รับเรื่องพิจารณาเหตุผลตรวจเช็กเอกสารเหตุผลที่ย้ายงานที่เพียงพอเจ้าหน้าที่ทำเรื่องย้ายงานให้ได้

บริษัทที่ฉันทำงานอยู่ขณะนี้ได้ล้มละลายไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปแต่ไม่สามารถติดต่อกับนายจ้างได้เลย ยืนยันการล้มละลายยากลักษณะนี้ควรจะทำอย่างไรดี

ลักษณะที่บริษัทล้มละลายสำหรับบริษัทที่ายจ้างไม่ได้แจ้งเรื่องการล้มละลายท่านสามารถตรวจสอบการล้มละลายจกพนักงานคนเกาหลีที่เคยทำงานด้วยกันได้แล้วขอให้เขาชว่ยทำเอกสารยืนยันการล้มละลายของบริษัทให้แนบไปยื่นเรื่องที่(โคยงอันจองเชนทอ) (ชาออพจังเพียงกียองชินซองชอ )ยื่นเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบยืนยันการตรวจสอบ สามารถทำเรื่องย้ายงานได้(แต่ถ้าตรวจสอบดูแล้วไม่มีชื่อของแรงงานไม่สามารถทำได้)

นายจ้างยกเลิกสัญญาว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ควรจะทำอะไรบ้างต่อไป

ลูกจ้างคนที่มีสิทธิขอย้ายงานต้องไปโคโยงเซนเตอร์ยื่น(ชาออพจังเพียงกียองชินซองชอ)ภายใน 1 เดือนนับตั้งตั่วนที่ยกเลิกสัญญาว่าจ้าง

หลังจากได้รับการอนุมัติว่าเป็นสาเหตุที่เพียงพอจะโคโยงเซนเตอร์ออกใบสมัครงานและจะแนะนำสถานประกอบการที่กำลังหาแรงงานอยู่ และถ้านายจ้างกับลูกจ้างตกลงการทำสัญญาว่าจ้างแล้วต้องขอหนังสือรับรองการอนุมัติย้ายที่ทำงานที่กรมแรงงาน ยื่นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยพร้อมกับสัญญาว่าจ้าง สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุระกิจ

※ ถ้าลูกจ้างไม่ยื่นขอย้ายงานภายใน 1 เดือนตั้งแต่ยกเลิกสัญญาว่าจ้าง หรือว่าไม่ได้รับอนุมัติการย้ายงานภายใน 3 เดือนตั้งแต่วันที่ยื่น จะบังคับให้ออกนอกประเทศ

นายจ้างมีโรงงานอยู่ที่เขตอืยจองบูและโพชอนตอนแรกทำงานอยู่ที่เขตอืยจองบูงานในโรงงานที่อืยจองบูไม่มีให้ไปทำงานอยู่โพชอนลักษณะย้ายอย่างนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรไหม

ลักษณะปัญหาข้างบนนี้ถ้าเป็นแรงงานเกาหลีไม่มีปัญหาใดๆแต่แรงงานต่างด้าวที่อนุญาตทำงานงานโดยผ่านกรมแรงงาน(โคยงฮอกาเจ)นายจ้างแต่ล่ะโรงงานควรแจ้งและนายจ้างทั้งสองฝั่งต้องเจราจากันแต่ไม่สามารถอนุญาติให้ย้ายงานได้

คือ ถึงแม้ว่าทางโรงงานจะมีหลายสาขาอยู่ก็ตามไม่สามารถอนุญาตให้แรงงานทำการโยกย้ายได้ แต่ถ้าแรงงานต้องการย้ายแรงงานต้องเจรจาขอรับอนุญาตกับทางนายจ้างก่อนค่อยทำเรื่องย้ายงานได้

ลูกจ้างต่างชาติสามารถเปลี่ยนงานระหว่างประเภทของอุตสหากรรมได้ไหม

ลูกจ้างต่างชาติที่เข้าประเทศตามระบบอนุญาตการจ้างงานนั้นไม่สามารถเปลี่ยนชนิดของอุตสาหกรรมได้ แต่ในกรณีที่ลูกจ้างของอุตสาหกรรมการผลิดประสงค์จะเปลี่ยนไปทำงานประมงหรือเกษตร ซึ่งเป็นส่วนที่ขาดแคลนเป็นไปได้