SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Giới thiệu về chế độ

Giới thiệu về chế độ

Ý NGHĨA CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG

  • Chế độ cấp phép tuyển dụng là gì? Các doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể tuyển dụng được nhân lực trong nước, để giải quyết việc thiếu hụt nhân lực trên chính phủ đã cấp chế độ cấp phép tuyển dụng nhân lực lao động không chuyên (phổ thông) người nước ngoài hợp pháp.
  • Căn cứ pháp luật: Liên quan đến việc như tuyển dụng người lao động nước ngoài (theo ‘Luật tuyển dụng người nước ngoài’)

MỤC ĐÍCH CỦA CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG

Mục đích để quản lý người nước ngoài có hệ thống và cung cấp nhu cầu nhân lực cũng như để nâng cao nhu cầu cân bằng phát triển kinh tế của người dân.

ĐẶC TÍNH CHỦ YẾU CỦA CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG

Bảo vệ cơ hội tuyển dụng người lao động trong nước và tuyển dụng người lao động nước ngoài

  • Nghĩa vụ nỗ lực tuyển dụng lao động trong nước từ (ngành nông-ngư-chăn nuôi 7 ngày, các ngành nghề khác 14 ngày)
  • Xu hướng nhu cầu cung cấp nhân lực hợp lý với kiểu mẫu về tuyển dụng lao động người nước ngoài phù hợp với từng chủng loại ngành nghề.

Tính trong sạch trong phương pháp nhận‧cung cấp người lao động nước ngoài

Các cơ quan nhà nước sẽ có trách nhiệm lực chọn và giới thiệu tuyển dụng nhân lực nhằm ngăn chặn các hoạt động tuyển dụng bất hợp pháp liên

Tuyển chọn người lao động nước ngoài theo yêu cầu của chủ sử dụng về (năng lực tiếng Hàn-kỹ năng công nghiệp cơ bản v.v)

Bảo vệ nhân quyền cơ bản cho người lao động nước ngoài

  • Cấm phân biệt đối xử với lý do không hợp lý
  • Áp dụng Luật tiêu chuẩn lao động và Luật quan hệ lao động vân vân giống như người lao động trong nước

Áp dụng nguyên tắc chống ổn định nơi cư trú của lao động không chuyên người nước ngoài.

  • Quyền hoạt động tìm làm việc trong thời gian 3năm hoặc dưới 5năm (nếu được Tái tuyển dụng)
  • Trở về nước sau khi hết thời hạn làm việc