SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Vị trí người lao động

Định nghĩa Người Lao Động Nước Ngoài

“Người Lao Động Nước Ngoài” là người không có quốc tịch HQ, Cư trú ở HQ để kinh doanh hoạc làm việc với mục đích nhận lương tại các công ty trong nước.

Những đối tượng được áp dụng luật tuyển dụng Người LĐNN, Là người có tư cách cư trú như, Lao Động không chuyên (E-9) hoạc (H-2) thị thực tìm việc tạm thời.

Ý NGHĨA PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Áp dụng theo Luật tiêu chuẩn lao động

 • Không phân biệt là người cư trú hợp pháp․bất hợp pháp đều được áp dụng Luật tiêu chuẩn lao động và Luật quan hệ lao động giống như người lao động trong nước
(Ví dụ) Mặc dù là người lao động cư trú bất hợp pháp nhưng khi bị Tai nạn lao động, hoặc bị Nợ lương vẫn được bồi thường.
 • Riêng, những doanh nghiệp ngành chế tạo có 4 người lao động trở xuống hoặc lao động làm ngành nông nghiệp-ngư nghiệp-xây dựng-thủy sản thì chỉ áp dụng một phần của Luật tiêu chuẩn lao động (người lao động trong nước-nước ngoài đồng áp dụng)

Cấm sự phân biệt đối xử với người lao động nước ngoài

 • Chủ sử dụng không được phân biệt đối xử vì lý do đó là người lao động nước ngoài
Không được phân biệt đối xử dù người lao động nước ngoài đấy đang cư trú hợp pháp hoặc․bất hợp pháp.
 • Riêng, năng lực và lượng sản xuất vân vân không đúng theo thỏa thuận thì có khả năng sẽ bị phân biệt đối xử.

Thời gian hoạt động làm việc (theo điều 2 khoản 18 và khoản 18 Luật tuyển dụng người nước ngoài)

 • Người lao động nước ngoài được làm việc trong 3năm kể từ ngày nhập cảnh theo Điều luật (điều 18 Luật tuyển dụng người nước ngoài)
 • Tuy nhiên, sau khi đã hết thời hạn làm việc 03 năm thì người lao động nước ngoài còn có 1 cơ hội được làm việc dưới 02 năm nữa (chính xác là 1năm 10tháng) theo Điều Luật (điều 18 khoản 2 Luật tuyển dụng người nước ngoài)
 • Trong thời gian đang làm việc 3 năm trước khi hết hạn hợp đồng xuất cảnh về nước thì chủ sử dụng sẽ yêu cầu với Bộ trưởng Bộ tuyển dụng được ký Tái tuyển dụng với người lao động.

Chế độ tái nhập cảnh làm việc

 • Sau khi đã ký Tái tuyển dụng và làm việc trong thời gian (3năm + 1năm 10tháng) thì trong số những người lao động nước ngoài làm việc tốt chăm chỉ trên sẽ được áp dụng theo chế độ Tái nhập cảnh làm việc đó là ‘Chế độ tái nhập cảnh dành cho lao động trung thành’

Áp dụng 4 loại bảo hiểm xã hội

 • Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động(bảo hiểm bắt buộc), bảo hiểm y tế(nghĩa vụ phải đóng), bảo hiểm hưu trí(tùy theo từng quốc gia), bảo hiểm tuyển dụng(tùy theo các công ty)
 • Đối với bảo hiểm chăm sóc dài hạn dành cho người cao tuổi thì khi đăng ký cho người nước ngoài sẽ không áp dụng với người lao động nước ngoài có visa E9.

Tiến hành thực hiện bảo hiểm chuyên dụng cho người LĐNN

 • Để bảo vệ quyền lợi cho người LĐNN cần phải đăng ký các loại bảo hiểm như: Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh (lương tháng 13), bảo hiểm chi phí xuất cảnh (bảo hiểm hồi hương), bảo hiểm bảo lãnh nợ lương, bảo hiểm thân thể (bảo hiểm rủi ro)