SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Bảo hiểm chuyên dụng

Ý NGHĨA

Người lao động nước ngoài và chủ sử dụng khi tuyển dụng người lao động nước ngoài phải có nghĩa vụ đăng ký bảo hiểm theo Luật tuyển dụng người nước ngoài với 4 loại bảo hiểm liên quan.

  • Chủ sử dụng đăng ký: Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh (trả tiền kết thúc hợp đồng hay gọi là lương tháng 13), bảo hiểm bảo lãnh chậm lương
  • Người lao động đăng ký: bảo hiểm chi phí hồi hương (chi phí mua vé máy bay), bảo hiểm thân thể

Mục đích tuyển dụng

  • Phần lớn những người lao động nước ngoài nhập cảnh theo chế độ cấp phép việc làm đều được tuyển dụng vào các doanh nghiệp nhỏ, vốn và điều kiện làm việc trong môi trường làm việc khắc nghiệt, nhưng theo đó người LĐNN cũng được đảm bảo tính hiệu quả về lương và tiền bảo hiểm thôi việc.
  • Ngoài tai nạn trong lúc làm việc ra thì tai nạn rủi ro và bệnh nghề nghiệp cũng xử lý phù hợp khi phát sinh. Để giảm bớt sự lo lắng khi hết hạn làm việc về nước, thì cũng cần phải đăng ký bảo hiểm chi phí về nước.

Khái niệm về chế độ bảo hiểm chuyên dụng của người nước ngoài

Phân loại Bảo hiểm kết thúc hợp đồng Bảo hiểm chi phí về nước Bảo hiểm bảo lãnh nợ lương Bảo hiểm rủi ro
Mục đích ứng dụng Phòng chống người cư trú bất hợp pháp và giảm căng thẳng trong việc trả 1 lần tiền bảo hiểm kết thúc hợp đồng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Chi phí về nước của người lao động nước ngoài khi hết hạn hợp đồng Dùng để trả tiền cho người lao động nước ngoài khi bị nợ lương Dùng để trả cho người lao động nước ngoài bị tai nạn ngoài giờ làm việc đưa đến tử vong hoặc tàn tật suốt đời
Căn cứ Điều 13-Luật tuyển dụng người nước ngoài Điều 21-Thi hành Luật tuyển dụng lao động nước ngoài Điều 15-Luật tuyển dụng người nước ngoài Điều 22-Thi hành Luật tuyển dụng lao động nước ngoài Điều 23 khoản 1-Luật tuyển dụng người nước ngoài. Điều 27-Thi hành Luật tuyển dụng lao động nước ngoài Điều 23 khoản 2-Luật tuyển dụng người nước ngoài. Điều 28-Thi hành Luật tuyển dụng lao động nước ngoài
Đối tượng đăng ký Chủ sử dụng Người lao động nước ngoài Chủ sử dụng Người lao động nước ngoài
Doanh nghiệp được áp dụng Doanh nghiệp có từ 01 lao động trở lên Chủ sử dụng tuyển dụng lao động nước ngoài có thời hạn hợp đồng 1năm trở lên - Doanh nghiệp không được áp dụng Luật bồi thường quyền nợ lương Doanh nghiệp có dưới 300 công nhân -
Doanh nghiệp không được áp dụng Công ty xây dựng tuyển dụng đặc biệt người lao động nước ngoài (theo điều 12 khoản 01 số 01 Luật - Công ty xây dựng tuyển dụng đặc biệt người lao động nước ngoài (theo điều 12 khoản 01 số 01 Luật -
Người được bảo hiểm (người hưởng lợi ích) Người lao động nước ngoài Người lao động nước ngoài Người lao động nước ngoài Người lao động nước ngoài
Thời hạn đăng ký Đăng ký trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Đăng ký trong vòng 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Đăng ký trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Đăng ký trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Quy định phạt khi không đăng ký Bị phạt dưới 5triệu won(nếu để nợ 3lần sẽ tăng lên 800ngàn won) Đóng phạt 800 ngàn won Bị phạt dưới 5triệu won Bị phạt dưới 5triệu won
Kiểu mẫu và cách đóng tiền bảo hiểm Mỗi tháng sẽ đóng 8.3% trên tổng lương Đóng 1 lần hoặc chia làm 3 lần đóng tùy theo nước từ 400~600 ngàn won Đóng 1 lần 15 ngàn won/ 1năm Đóng 1 lần 20 ngàn won/ 1năm (phí bảo hiểm thay đổi theo giới tính và tuổi tác)
Lý do trả tiền bảo hiểm Người lao động nước ngoài làm ở công ty trên một năm trở lên khi về nước hẳn (trừ khi về phép) Trường hợp người lao động về nước hẳn(trừ khi về phép) hoặc tự nguyện về hoặc bị bắt về nước Khi chủ sử dụng nợ lương Người lao động nước ngoài bị tai nạn ngoài giờ làm việc đưa đến tử vong hoặc tàn tật