SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Khái niệm về 4 loại bảo hiểm

Bảo hiểm sức khỏe [Luật bảo hiểm sức khỏe nhân dân]

Tất cả chủ sử dụng và người lao động trong công ty đều có nghĩa vụ đăng ký bảo hiểm kể cả người lao động nước ngoài

 • Phí bảo hiểm: Mức lương cố định hàng tháng x 7.09%
 • Đối tượng đóng phí bảo hiểm: Người lao động phải đóng 3.545%, chủ sử dụng phải đóng 3.545%

Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động [Luật Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động]

Tất cả các doanh nghiệp phải có nghĩa vụ đóng bảo hiểm khi sử dụng người lao động trong công ty, kể cả các công ty sử dụng người lao động nước ngoài cũng có nghĩa vụ phải đăng ký bảo hiểm.

 • Phí bảo hiểm: Tùy theo chủng loại ngành nghề (phí bảo hiểm đóng từ 0.6~35.4%)
 • Đối tượng đóng phí bảo hiểm: chủ sử dụng đóng 100%

Bảo hiểm tuyển dụng [Luật bảo hiểm tuyển dụng]

Tất cả các doanh nghiệp phải có nghĩa vụ đóng Bảo hiểm khi sử dụng người lao động trong Công ty

 • Nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm tuyển dụng từ năm 2021
  • Công ty có trên 30 người: Từ 1/1/2021
  • Công ty có trên 10 người dưới 30 người: Từ 1/1/2022
  • Công ty dưới 10 người : Từ 1/1/2023
 • Đối tượng đóng phí bảo hiểm: người lao động đóng 0.8%, chủ sử dụng đóng 1.05~1.85%

Bảo hiểm hưu trí [Luật bảo hiểm hưu trí]

Chủ sử dụng có nghĩa vụ đăng ký bảo hiểm cho người nước ngoài nếu doanh nghiệp đấy đang tuyển dụng người nước ngoài được áp dụng theo Luật bảo hiểm hưu trí và người nước ngoài đang sống trong nước HQ cũng có nghĩa vụ đăng ký bảo hiểm(theo khu vực) nếu là đối tượng được áp dụng.

 • Riêng, Theo nguyên tắc dân chủ của từng nước nếu ở nước của người nước ngoài đấy không ký kết đăng ký bảo hiểm hưu trí với nước Hàn Quốc thì người nước ngoài đấy không phải là đối tượng có nghĩa vụ phải đăng ký bảo hiểm.
 • Phí bảo hiểm: Mức lương cố định x 9.0%
 • Đối tượng đóng phí bảo hiểm: chủ sử dụng đóng phí 4.5%, người lao động đóng phí 4.5%
 • Bảo hiểm áp dụng tủy theo từng nước(hiện tại tháng 01.2022)

Chủ sử dụng đăng ký theo khu vực hoặc tùy theo quốc gia(3quốc gia) Chủ sử dụng đương nhiên phải đăng ký nhưng đăng ký khu vực có (7quốc gia) Chủ sử dụng đăng ký và đăng ký khu vực đều không áp dụng có (6quốc gia)
China, Phillippines, Uzbekikistan* Kyrgizstan, Mongolia, SriLanka, Indonesia, Thailand, Laos, Vietnam Cambodia, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Timor-Leste
* Riêng người lao động visa E-9 nước Uzbekikistan không phải đăng ký
* Từ ngày 1.1.2022 áp dụng đóng bảo hiểm hưu trí(국민연금) bắt buộc đối với người mang quốc tịch Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc.