SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
외국인 노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Chế độ Tái tuyển dụng

Khái niệm chế độ cấp phép tuyển dụng

Thời hạn làm việc đã 3 năm(theo nguyên tắc)

  • Chế độ cấp phép tuyển dụng sẽ tiến hành theo nguyên tắc tuần hoàn ngắn hạn, Theo nguyên tắc ổn định hóa thì người lao động nước ngoài sẽ làm việc tại một công ty ‘trong 3 năm kể từ ngày nhập cảnh’
* Trong thời gian làm việc có thời hạn trên cấm mang theo gia đình

Gia hạn thời gian làm việc dưới 2năm(ngoại lệ)

  • Trường hợp chủ sử dụng yêu cầu xin được cấp phép Tái tuyển dụng thì sẽ được ký gia hạn thời gian làm việc 1 lần với thời gian dưới 2 năm theo Luật định(chính xác là 1 năm 10 tháng)

Đối tượng được đăng ký Tái tuyển dụng và thời hạn

Đối tượng đăng ký

  • Chủ sử dụng đang tuyển dụng những người lao động nước ngoài làm việc hợp pháp và sắp hết hạn làm việc 3 năm
* Người lao động nước ngoài đang làm việc cho đến khi hết thời hạn hợp đồng hoặc thời hạn ký hợp đồng vẫn còn trên 1 tháng(ví dụ: ngày 30-10 là ngày hết hạn hợp đồng của người lao động mà ngày ký hợp đồng lao động mới là ngày 01-10 thì không được ký Tái tuyển dụng)

Thời hạn đăng ký

  • Chủ sử dụng sẽ đăng ký Tái tuyển dụng cho người lao động nước ngoài từ 7 ngày ~ 60 ngày trước khi hết hạn hợp đồng(nhất định phải đăng ký trong thời gian quy định)

Cấp phép Tái tuyển dụng và gia hạn thời gian lưu trú

  • Chủ sử dụng lên Sở lao động để đăng ký nhận giấy cấp phép Tái tuyển dụng(Giấy xác nhận gia hạn thời gian làm việc), người lao động nước ngoài phải đến Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh để gia hạn visa là gia hạn thêm thời gian lưu trú.