SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Chế độ Tái tuyển dụng

Khái niệm Chế độ cấp phép tuyển dụng

Thời hạn làm việc đã 3 năm (theo nguyên tắc)

  • Chế độ cấp phép tuyển dụng được điều hành theo chu kỳ ngắn, Theo nguyên tắc để phòng việc di cư lưu trú dài hạn của người lao động nước ngoài, nên thời hạn làm việc của người nước ngoài được giới hạn ‘ 3 năm kể từ ngày nhập cảnh’
* Thời gian làm việc ngắn hạn nên cấm việc mang theo gia đình

Thời hạn làm việc được gia hạn dưới 2 năm (Ngoại lệ)

  • Trường hợp nếu chủ sử dụng yêu cầu xin được cấp phép Tái tuyển dụng, thì có thể gia hạn thời gian làm việc 1 lần trong phạm vi dưới 2 năm (Chính xác là 1 năm 10 tháng)

Đối tượng được đăng ký Tái tuyển dụng và thời gian nộp hồ sơ

Đối tượng đăng ký

  • Chủ sử dụng đang tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc hợp pháp và sắp hết hạn làm việc 3 năm.
* Thời hạn hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài phải được duy trì trên 1 tháng cho đến ngày hết hạn 3 năm (Ví dụ: Ngày 30/10 là ngày người lao động nước ngoài hết hạn 3 năm, mà ngày Công ty ký hợp đồng đầu tiên là ngày 01/10 thì không thể ký Tái tuyển dụng được)

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký

  • Chủ sử dụng sẽ đăng ký Tái tuyển dụng cho người lao động nước ngoài thuộc đối tượng được đăng ký lên Trung tâm việc làm, Trước ngày người lao động nước ngoài hết hạn 3 năm từ 90 ngày đến trước 7 ngày (Tuyệt đối phải tuân thủ thời gian đăng ký)

Cấp phép Tái tuyển dụng và gia hạn thời gian lưu trú

  • Chủ sử dụng nhận giấy phép Tái tuyển dụng (Giấy xác nhận gia hạn thời gian làm việc) do Trung tâm việc làm cấp, Người lao động nước ngoài phải đến Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh để gia hạn visa là gia hạn thêm thời gian lưu trú.