SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Chuyển đổi công ty

Khái niệm về chế độ chuyển công ty

Ý nghĩa(cấm theo nguyên tắc, đồng ý ngoại lệ)

 • Theo chế độ cấp phép tuyển dụng thì người lao động nước ngoài ‘Sẽ làm việc trong một công ty đã được ký tuyển dụng’ trước khi nhập cảnh Hàn Quốc, theo nguyên tắc trong điều kiện ký kết hợp đồng trước khi nhập cảnh là liên tục làm việc với công ty đã ký hợp đồng.
 • Nhưng, với lý do đặc biệt không thể duy thì quan hệ làm việc tiếp tục được nữa thì những trường hợp ngoại lệ như vậy có thể được chuyển công ty.

TƯ CÁCH ĐĂNG KÝ VÀ LÝ DO ĐĂNG KÝ

TƯ CÁCH ĐĂNG KÝ

 • Khi phát sinh những lý do theo luật quy định không thể tiếp tục duy trì làm việc bình thường được nữa thì người lao động nước ngoài(E-9) sẽ được chuyển đổi công ty không quá 3 lần.
  * Kể từ ngày nhập cảnh theo luật sẽ làm việc 3 năm và sẽ được chuyển công ty tối đa là 3 lần, sau khi ký Tái tuyển dụng sẽ được chuyển công ty thêm 2 lần nữa.

Nguyên nhân đăng ký

 • Trường hợp khi bản hợp đồng vẫn còn thời hạn nhưng giám đốc hủy hợp đồng với lý do chính đáng hoặc sau khi đã hết hạn hợp đồng nhưng giám đốc từ chối việc chuyển công ty.
 • Trường hợp công ty nghỉ hết việc-phá sản, bị hủy giấy phép tuyển dụng, bị hạn chế số lượng tuyển dụng lao động nước ngoài, chủ sử dụng vi phạm những điều khoản trong hợp đồng hoặc bị phân biệt đối xử mà không do lỗi của người lao động thì với những nguyên nhân trên người lao động không thể tiếp tục làm việc ở công ty đấy được nữa thì người lao động sẽ được quyền khai báo chuyển công ty khi đã có sự chấp nhận của Bộ trưởng bộ tuyển dụng.
  * Với những trường hợp trên sẽ không bị tính vào lần chuyển công ty
 • Sau khi bị tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc mà không thể tiếp tục làm những việc ở công ty đấy được nữa, nhưng vẫn có thể làm việc ở những công ty khác.

Thời hạn khai báo và thay đổi nơi làm việc

Thời hạn khai báo

 • Kể từ ngày chủ sử dụng và người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thì trong vòng một tháng người lao động phải lên Trung tâm tuyển dụng(Sở lao động) để khai báo chuyển công ty và nhận Giấy xác nhận đi tìm việc (Nếu cần thiết thì cũng phải lên Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh để làm Giấy chập nhận gia hạn thời gian lưu trú)
 • Kể từ ngày người lao động nước ngoài làm giấy khai báo xin chuyển công ty thì sẽ có 3tháng để tìm công việc mới.

hay đổi nơi làm việc

 • Khi chủ sử dụng được thông báo về người lao động nước ngoài đang tìm việc thì người lao động nước ngoài đấy cũng sẽ được Sở lao động thông báo về công ty đó (gởi bằng tin nhắn điện tử)
 • Nếu như chủ sử dụng và người lao động đang tìm việc muốn ký hợp đồng lao động mới thì chủ sử dụng sẽ phải lên Sở lao động để nhận Giấy cho phép tuyển dụng và người lao động nước ngoài phải đến Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh để nhận Giấy cho phép thay đổi nơi làm việc.