SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Luật QLXNC

GIẤY CHỨNG MINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 • Người nước ngoài lưu trú trên 90 ngày trở lên kể từ ngày nhập cảnh thì trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh phải làm chứng minh thư người nước ngoài tại văn phòng quản lý xuất nhập cảnh.
 • Khi đăng ký chứng minh người nước ngoài phải lấy dấu vân tay.
 • Nếu người nước ngoài đăng ký thì sẽ được cấp chứng minh thư người nước ngoài(trong vòng 2~3tuần), Chứng minh thư người nước ngoài được sử dụng như chứng minh thư trong thời gian lưu trú tại Hàn Quốc(chứng minh không dùng ngoài mục đích kiểm tra thân phận)
* Trường hợp làm mất chứng minh thư người nước ngoài thì phải khai báo trong vòng 14 ngày kể từ ngày mất chứng minh để xin cấp lại.
* Trường hợp bị mất hộ chiếu thì khai báo với Đại sứ quán của nước người lao động để xin cấp lại.
* Người nước ngoài luôn luôn cầm theo hộ chiếu hoặc chứng minh thư người nước ngoài, bởi vì khi người có quyền hạn hoặc người đang tiến hành nhiệm vụ yêu cầu xin kiểm tra hộ chiếu thì phải trình hộ chiếu hoặc cmnn cho nhân viên đấy.
Hồ sơ cần nộp
 1. Giấy đăng ký, hộ chiếu, ảnh nền trắng (3.5x4.5, 1tấm ảnh), lệ phí.
 2. Bản sao giấy phép kinh doanh
 3. Giấy xác nhận kiểm tra ma túy của bệnh viện do Bộ Tư Pháp chỉ định(sẽ được cấp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đăng ký, chi phí người lao động phải trả)
 4. (Trường hợp thay đổi công ty) nộp thêm bản sao giấy phép tuyển dụng, bản sao hợp đồng lao động tiêu chuẩn.

CẤP PHÉP GIA HẠN THỜI GIAN LƯU TRÚ

 • Người nước ngoài nếu muốn ở quá thời hạn cho phép thì trước khi hết thời hạn lưu trú hợp pháp từ 2 tháng trở lên phải đến Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh để gia hạn thêm thời gian lưu trú(khi đã hết thời hạn lưu trú người nước ngoài nhất định phải xuất cảnh)
  * Thời hạn lưu trú được ghi phía sau chứng minh thư người nước ngoài
 • Gia hạn trong thời gian lưu trú để làm việc(3năm hoặc 4năm 10tháng) tức là thời gian cấp phép tuyển dụng(thời hạn ký kết hợp đồng).
Hồ sơ cần nộp
 1. Giấy đăng ký, hộ chiếu, chứng minh thư người nước ngoài, lệ phí.
 2. Bản sao giấy phép kinh doanh, bản sao giấy cấp phép tuyển dụng, bản sao bản hợp đồng lao động tiêu chuẩn.
 3. Giấy bảo lãnh
 4. (Người tái tuyển dụng) giấy xác nhận gia hạn thời gian hoạt động tìm việc(do Sở lao động cấp)
 5. (Người đăng ký xin chuyển công ty) giấy chứng nhận đang tìm việc(do Sở lao động cấp)
 6. Giấy xác nhận nơi cư ngụ (hợp đồng thuê nhà, giấy xác nhận được hỗ trợ ký túc xá vân vân)
* Thời gian khai báo chuyển công ty trong (3tháng) trường hợp hết thời hạn lưu trú thì phải đi gia hạn thêm thời gian lưu trú(trong thời gian chuyển công ty được gia hạn visa)

CẤP PHÉP THAY ĐỔI NƠI LÀM VIỆC

 • Người nước ngoài ký hợp đồng lao động trước khi nhập cảnh ở công ty nào thì phải liên tục làm ở công ty đấy, nhưng trường hợp bất khả kháng thì được chuyển công ty.
 • Thông qua Sở Lao Động thì chủ sử dụng mới và người lao động nước ngoài sẽ gặp nhau để ký kết hợp đồng lao động, chủ sử dụng trước hết phải được Sở Lao Động cấp giấy phép tuyển dụng còn người lao động nước ngoài thì phải đến Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh để được cấp giấy phép đồng ý chuyển nơi làm việc.
Hồ sơ cần nộp
 1. Giấy đăng ký, hộ chiếu, chứng minh thư người nước ngoài, lệ phí.
 2. Bản sao giấy phép tuyển dụng, bản sao hợp đồng lao động tiêu chuẩn
 3. Giấy bảo lãnh
 4. Giấy phép kinh doanh hoặc những hồ sơ liên quan của công ty vân vân
※ Tham khảo: Nộp lại chứng minh thư người nước ngoài
 • Khi người lao động nước ngoài hoàn toàn trở về nước thì phải nộp lại chứng minh thư người nước ngoài
  • Trường hợp đối tượng theo chế độ tái nhập cảnh là lao động trung thành nếu không nộp lại chứng minh thư người nước ngoài thì sẽ không tái nhập cảnh được
 • Nộp lại chứng minh thư người nước ngoài và xuất cảnh: Lưu ý là khi xuất cảnh tạm thời mà nộp lại chứng minh người nước ngoài thì tư cách lưu trú trước đây không còn hiệu lực nữa.