SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

MỤC TƯ VẤN
외국인 노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Hướng dẫn tư vấn-thông dịch

Tổ Chức Phát Triển Chủ-Thợ chúng tôi với nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn-thông dịch trên điện thoại hoặc trực tiếp đến các công ty khi giữa chủ sử dụng và người lao động nước ngoài gặp khó khăn về ngôn ngữ cũng như bất đồng về văn hóa
Đối tượng : Người lao động Lào, Mông cổ, Việt nam, Thái lan và những doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài

Tư vấn-thông dịch bằng điện thoại

 • Thông qua điện thoại để tư vấn-thông dịch nhằm giải quyết các trường hợp gặp khó khăn giữa chủ sử dụng và người lao động nước ngoài.
 • Sổ điện thoại tư vấn-thông dịch : 031-884-0841
  • Tiếng Hàn nhấn số 1
  • tiếng Việt nhấn số 2
  • tiếng Mông Cổ nhấn số 3
  • tiếng Thái Lan nhấn số 4
  • tiếng Lào nhấn số 5

Trực tiếp đến công ty tư vấn-thông dịch

 • Để bổ sung cho hoàn chỉnh sau khi đã tư vấn-thông dịch trên điện thoại nhưng nếu có sự yêu cầu thì sẽ trực tiếp đến tận công ty để tư vấn
 • Tuy đã tư vấn-thông dịch trên điện thoại nhưng để hoàn chỉnh hơn thì chúng tôi sẽ trực tiếp đến các công ty để hỗ trợ tư vấn-thông dịch tùy theo những trường hợp đặc biệt của các công ty.
  • Khu vực trực tiếp đến công ty tư vấn : những khu vực gần trường giáo dục yeoju
  • Yeoju, Icheon, Gwangju, Anseong, yongin
  • Yangpyeong, Wonju
 • Thời gian đến trực tiếp các công ty
 • Các bước để đăng ký nhận tư vấn tại công ty
  • Gọi đến số điện thoại tư vấn-thông dịch -> yêu cầu đến công ty tư vấn -> làm đơn đăng ký nhận tư vấn tại công ty -> quyết định thời gian đến công ty -> đến công ty tư vấn.