SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Đường đến trung tâm

  • Địa chỉ : Trung tâm giáo dục đào tạo trường Yeo-ju của Nosa San3, Duckpyung Re, Jumdong Myun, Yeoju-Gun, Kyung Ki-Do, Korea (469-870)
  • Tel 031-884-0841 Fax 031-884-0006