SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

MỤC THÔNG TIN
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Đại Sứ Quán Nước Người Tại Hàn Quốc

Tên cơ quan Điện thoại Địa chỉ Trang Web
Đại sứ quán Lào tại HQ 02-796-1713 서울특별시 용산구 대사관로11길 30-4 -
Đại sứ quán Mông Cổ tại HQ 02- 798-3464 서울특별시 용산구 독서당로 95 www.mongolembassy.com
Lảnh sứ quán Mông cổ tại Busan 051-465-9996 부산광역시 해운대구 센텀동로 99 벽산이센텀클래스원 1410 - 
Bộ Phúc lợi xã hội và Lao động Mông Cổ tại HQ 02-2266-9229 서울특별시 중구 퇴계로 320 6,9층 www.facebook.com/mklspc
Đại sứ quán VN tại HQ 02-734-7948 서울특별시 종로구 북촌로 123 www.vietnamembassy-seoul.org/vi
Đại sứ quán VN văn phòng quản lý lao động VN tại HQ 02-364-1043 서울시 서대문구 충정로 50 골든브릿지 빌딩 6층 -
Văn phòng Quản lý lao động VN theo chương trình EPS 02-393-6868 서울시 서대문구 충정로 50 골든브릿지 빌딩 8층 www.colab.gov.vn www.facebook.com/EPSVIETNAM
Đại sứ quán Thái Lan tại HQ 02-795-0095 서울특별시 용산구 대사관로 42 www.thaiembassy.org/seoul/ko
Đại sứ quán Thái Lan, ban quản lý lao động tại HQ 02-794-5222 서울특별시 용산구 한남동 737-28 korea.mol.go.th/home www.facebook.com/thailabourinseoul