SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

MỤC THÔNG TIN
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Trung Tâm Hỗ Trợ Người Lao Động Nước Ngoài

외국인력지원센터

Tên các trung tâm (trang web) Địa chỉ Điện thoại
Trung tâm tư vấn NLĐNN (www.hugkorea.or.kr) 경기도 안산시 단원구 고잔2길 16 에메랄드빌딩 3층 1577-0071
TRUNG TÂM HỖ TRỢ NLĐNN tại HQ (www.migrantok.org) 서울 구로구 남부순환로 1291, 영진오피스 B동 1644-0644
TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI UIJEONGBU (ufwc.or.kr) 경기의정부시 경의로 94, 대자빌딩 1∼6층 031)838-9111
TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GIMHAEE (www.gimhaekorea.or.kr) 경남김해시 가락로 81,아이조이빌딩 6∼7층 055)338-2727
TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHANGWON (www.mfwc.or.kr) 경남창원시 마산합포구 3-15대로 203 1층 1899-5002
TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI INCHEON (www.infc.or.kr) 인천남동구 호구포로 220, 명진프라자 11∼12층 032)431-4545
TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DAEGU (www.dfwc.or.kr) 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로 863 진광타워 8-9층 053)654-9700
TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHEONAN (www.cfwc.or.kr) 충남천안시 서북구 성정공원 5로 21, 스카이빌딩 4층 041)411-7000
TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GWANGJU (www.gjfc119.or.kr) 광주 광산구 풍영로 145번길 82 일흥아르디움 2, 5층 062-946-1199
Trung tâm hỗ trợ NLĐNN ở Yangsan (www.ysfc.or.kr) 경남 양산시 연호로 28 055)912-0255

Các trung tâm ở tiểu vùng

Tên trung tâm Địa chỉ Điện thoại Chỗ ở tạm thời
(사)한국이주노동자복지회 서울시 구로구 구로중앙로 217-1 5층 02-858-4115
엘림외국인지원센터 인천시 중구 인중로 146번길 6 032-766-1061
인천외국인노동자센터 인천시 남구 염전로 239번길 27-11 032-874-3613
부천이주민센터 경기도 부천시 원미구 계남로 336 3층 032-654-0664
(사)국경없는마을 김포이주민센터 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 40번길 29 2층 031-982-7661 O
오산이주노동자센터 경기도 오산시 성호대로 50번길 38 031-372-9301
평택외국인복지센터 경기도 평택시 평택로64번길 42 031-652-8855 O
안산외국인노동자의 집 경기도 안산시 단원구 원선로 26 라성3차 연립상가 2층 031-495-2288 O
안양이주민센터 경기도 안양시 만안구 안양4동 676-136 031-441-8501 O
(재)한국이주노동재단 경기도 광주시 경안동 33-32 2층 031-797-2688 O
천주교의정부교구 구리EXODUS 경기도 구리시 체육관로 153번길 18 031-566-1142 O
(사)함께하는 공동체 강원도 원주시 문막읍 왕건로143-7 070-7521-8097 O
충북외국인 이주노동자지원센터 충북 진천군 진천읍 교성리 319-1 043-534-6009
기독교 대한감리회 충북연회 충북 청주시 서원구 남이면 석판2길 8-21 043-238-7423 O
아산외국인노동자지원센터 충남 아산시 시장길 29 시민문화복지센터 203호 041-541-9112
대전외국인이주노동자종합지원센터 대전광역시 중구 목척7길 6 042-631-6242
(사)외국인노동자 문화센터 포항지부 경북 포항시 남구 오천읍 해병로347번길 34 054-291-0191 O
(사)경주외국인지원센터 경북 경주시 외동읍 입실로2길 21 2층 054-705-1828
꿈을 이루는 사람들 경북 구미시 지산1길 46-8 054-458-0755 O
천주교마산교구 창원이주민센터 경남 창원시 의창구 창이대로 600번길 2 055-275-8203
진주사랑의 집 경남 진주시 돗골로 7번길 7 055-763-0707 O
(사)삼산거주외국인지원협회 부산시 사상구 사상로 170번길 28-9 051-902-2248 O
천주교전주교구 성요셉노동자의 집 전북 익산시 중앙로 11길 41 063-852-6949
(사)외국인노동자 문화센터 광주광역시 광산구 평동로 29 (삼도동) 062-943-8930
가톨릭광주사회복지회이주민사목부 광주광역시 북구 태봉로 23 062-959-9335 O
순천로드월드비전 전남 순천시 조례못등1길 3-5(2층) 061-724-1127 O
여수외국인노동자 문화센터 전남 여수시 어항단지로 53 2층 061-644-3927 O
전남목포영암 외국인노동자 문화지원센터 전남 영암군 삼호읍 대불산단1로8길 23 061-462-8389 O
제주이주민센터 제주시 서광로 2길 35, 2층 064-712-1141 O
수원시외국인복지센터 경기도 수원시 팔달구 효원로 55 031-223-0075
이천시다문화가족지원센터 경기도 이천시 남천로 31 031-631-2260
남양주시외국인복지센터 경기도 남양주시 화도읍 가구단지 중앙길 2 031-594-5821
파주시건강가정 다문화가족지원센터 경기도 파주시 중앙로 229 031-949-9164
시흥시외국인복지센터 경기도 시흥시 공단1대로 259번길 5 031-434-0411 O