SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Bảo hiểm rủi ro

Bảo hiểm thân thể (bảo hiểm rủi ro)

Người lao động nước ngoài có nghĩa vụ đóng bảo hiểm rủi ro để bảo vệ chính mình ngoài giờ làm việc khi xảy ra trường hợp tử vong hoặc bị tàn tật và bảo hiểm phải đăng ký trong vòng 15 ngày kể từ ngày bản hợp đồng có hiệu lực

* Không đăng ký bảo hiểm sẽ bị đóng phạt dưới 5triệu won

Đối tượng áp dụng: Tất cả người lao động nước ngoài(trừ người không được áp dụng ra)

Các bước đăng ký bảo hiểm

 • Người lao động nước ngoài đăng ký bảo hiểm thông qua cơ quan giáo dục hoặc nhân viên công ty bảo hiểm
 • Trong thời gian học định hướng sẽ mở sổ ngân hàng để đóng phí bảo hiểm rủi ro, phí bảo hiểm sẽ được rút theo dạng tự động trong thời gian quy định như vậy bảo hiểm đã đăng ký hoàn thành.
  • Thời hạn bảo hiểm được bảo vệ trong thời hạn ký kết hợp đồng, khi Tái tuyển dụng sẽ đăng ký lại bảo hiểm rủi ro.
  • Trong thời hạn được bảo hiểm mà xuất cảnh thì phí bảo hiểm còn lại sẽ được hoàn trả.

Phí bảo hiểm: mỗi năm khoảng 20.000won(tính theo tuổi và giới tính) đóng 1lần

Các bước đăng ký và lý do nhận tiền bảo hiểm

 • (Điều kiện được nhận tiền) tai nạn xảy ra ngoài giờ làm việc khiến cho người bị nạn tử vong hoặc tàn tật suốt đời
Phạm vi bồi thường Số tiền bảo hiểm bồi thường
Tai nạn xảy ra ngoài giờ làm việc do khách quan bên ngoài khiến bị tử vong hoặc tàn tật suốt đời Tối đa 30 triệu won
Ngoài giờ làm do bị bệnh ác tính khiến bị tử vong hoặc tàn tật suốt đời Tối đa 15 triệu won
 • (Các bước khai báo) Trường hợp ngoài giờ làm việc người lao động nước ngoài bị tai nạn đưa đến bị tàn tật suốt đời hoặc tử vong thì người lao động hoặc thân nhân sẽ làm đơn xin nhận tiền bảo hiểm đưa cho nhân viên công ty bảo hiểm.

Hồ sơ đăng ký nhận tiền bảo hiểm

Phân loại Hồ sơ cần nộp
Khi bị tàn tật suốt đời
 • ① Đơn xin nhận tiền bảo hiểm 1bản
 • ② Giấy xác nhận bản thân người lao động nước ngoài(bản sao hộ chiếu và chứng minh thư người nước ngoài) 1bản
 • ③ Bản xác nhận bệnh án bị tàn tật 1bản
 • ④ Sổ ngân hàng chính tên của bản thân 1bản
Khi bị tử vong
 • ① Đơn xin nhận tiền bảo hiểm 1bản
 • ② Hồ sơ xác nhận thân nhân (hộ khẩu vân vân) 1bản
 • ③ Giấy báo tử 1bản
 • ④ Sổ ngân hàng tên của thân nhân người bị nạn

Chi trả tiền bảo hiểm

 • Chi trả tiền bảo hiểm vào chính sổ tài khoản của người lao động nước ngoài hoặc thân nhân người bị tai nạn.