SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Chế độ tái nhập cảnh đối với lao động trunh thành

CHẾ ĐỘ TÁI NHẬP CẢNH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TRUNG THÀNH

 • Trường hợp khi người lao động nước ngoài đã hết thời hạn làm việc(4năm 10tháng) và chủ sử dụng hy vọng muốn Tái tuyển dụng trở lại Chế độ này là hỗ trợ cho người lao động nước ngoài trở về nước sau 1tháng sẽ được Tái nhập cảnh để làm việc cho công ty cũ trước khi về nước
  * Điều kiện ưu đãi: Không phải học giáo dục định hướng trước và saukhi nhập cảnh, không hạn chế tuổi tác

Điều kiện áp dụng

(Người lao động nước ngoài) thời gian làm việc hợp pháp (4năm 10tháng) tại một công ty không chuyển công ty lần nào.

 • Áp dụng cho những lao động visa E-9, E-10 tổng cộng thời gian cư trú làm việc dưới 5 năm trở xuống.
 • Nhưng, Nếu công ty bị phá sản hoặc đã chuyển công ty mà không phải nguyên nhân do người lao động(do Bộ trưởng Bộ lao động kiểm định) thì khi làm ở công ty cuối cùng trước khi về nước trên 1năm sẽ được áp dụng(xin liên hệ với Trung tâm tuyển dụng để xác định)

(Công ty, doanh nghiệp) nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp hoặc với công ty ngành chế tạo có 100 người trở xuống

* Phải có đầy đủ điều kiện để được cấp phép tuyển dụng

Phương pháp đăng ký

 • (Đối tượng đăng ký) chủ sử dụng tuyển dụng những lao động trung thành Tái nhập cảnh để làm việc.
 • (Thời hạn đăng ký) những lao động trung thành sẽ Tái nhập cảnh để làm việc thì được chủ đăng ký tại Sở lao động địa phương trước khi hết hạn hợp đồng từ trước 7 ngày ~ đến 3 tháng.

Các bước để Tái nhập cảnh

 • (Khai báo về nước và xuất cảnh) Người lao động nước ngoài trước khi xuất cảnh thì ▲ Ký kết lại hợp đồng lao động ▲ Trả lại chứng minh người lao động nước ngoài ▲ Phải xuất cảnh trước khi hết hạn cư trú.
  • Kể từ ngày về nước trong vòng 7ngày phải đến TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC để khai báo về nước.
 • (Làm giấy đăng ký xác nhận cấp thị thực visa) sau khi lao động đã về nước thì Chủ sử dụng sẽ đến Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh để làm giấy xin cấp thị thực visa(người lao động nước ngoài chưa về nước thì không làm giấy xin cấp thị thực visa được)
 • (Xin visa và khám sức khỏe) Người lao động nước ngoài sau khi đã về nước thì đến Trung tâm lao động ngoài nước để làm thủ tục xin cấp thị thực visa và khám sức khỏe theo sự hướng dẫn của Trung tâm.
 • (Nhập cảnh và bàn giao lao động) Người lao động nước ngoài sẽ thông qua Công đoàn phát triển nhân lực Hàn Quốc và Trung tâm lao động ngoài nước để được sắp xếp ngày bay theo đoàn và địa điểm tập trung sau khi nhập cảnh (không được nhập cảnh theo hình thức cá nhân).
  • Khám sức khỏe và đăng ký các loại bảo hiểm liên quan theo chế độ cấp phép tuyển dụng sau đấy sẽ bàn giao lao động cho chủ sử dụng.
   * Tính ngày làm việc là ngày nhập cảnh (ngày chủ sử dụng nhận lao động).