SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Thi tiếng hàn đặc biệt

THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT (thi trên vi tính)

 • Trước khi hết hạn lưu trú người lao động nước ngoài tự nguyện về nước sẽ đăng ký thi tiếng Hàn đặc biệt (thi trên vi tính) tại địa điểm thi CBT theo quý.
  • Từ tháng 1 năm 2019 sẽ tiến hành Thi tiếng Hàn đặc biệt cho tất cả các nước xuất khẩu lao động (có 15 nước, trừ nước Lào).
  • Quảng bá đợt thi: Thông báo của cục xuất khẩu và trang web của cơ quan xuất khẩu vân vân.

Điều kiện được đăng ký thi

 • Người lao động nước ngoài đi theo chương trình cấp phép tuyển dụng(3năm + 1năm 10tháng) và trở về nước theo đúng thời gian quy định.
  • Áp dụng cho những lao động visa E-9, E-10 tổng cộng thời gian cư trú làm việc dưới 5 năm trở xuống.
 • Áp dụng cho những lao động visa E-9, E-10 tổng cộng thời gian cư trú làm việc dưới 5 năm trở xuống.
  • Nếu thi đậu tiếng Hàn nhưng sau khi điều tra mà phát hiện là người không đủ điều kiện dự thi như vậy không phân biệt điểm thi thế nào cũng sẽ đánh kết quả không đạt(không có hiệu lực)

Các bước Tái nhập cảnh

 • Người thi đậu Tiếng Hàn đặc biệt trước khi về nước đã làm ở công ty đấy(công ty cuối) từ 1năm trở lên, chủ sử dụng và người lao động nước ngoài đều có nguyện vọng Ký hợp đồng với nhau thì người lao động sẽ về công ty đấy làm việc(theo chỉ định)
  • Không học định hướng trước khi nhập cảnh nhưng sau khi nhập cảnh sẽ tiến hành các bước một cách nhanh chóng.
 • ➀ Đã làm việc ở công ty cuối chưa đủ 1năm trở lên hoặc
 • ➁ Đã được trên 1năm nhưng chủ sử dụng hoặc người lao động từ chối ký hợp đồng thì Người lao động sẽ đi theo các bước giới thiệu và nhập cảnh như người lao động mới.

Nội dung tham khảo

 • Chương trình thi tiếng Hàn đặc biệt sẽ được tổ chức linh hoạt theo từng năm.