SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

MỤC TƯ VẤN
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Tai nạn lao động

TAI NẠN LAO ĐỘNG

Công ty chúng tôi một năm tổ chức đại hội thể thao 1 lần. Tôi tham gia đá banh và bị gãy chân. Trong trường hợp này tôi có được bồi thường tai nạn lao động?

Trong Luật tiêu chuẩn lao động có quy định trường hợp được công nhận là “Tai nạn trong khi làm việc” thì sẽ có thể nhận được bồi thường tai nạn lao động.

“Tai nạn trong khi làm việc” là những thương tật, bệnh hoạn hay tử vong xảy ra do những lý do của công việc. “Tai nạn trong khi làm việc” được chia ra làm 2 loại: “Sự cố trong khi làm việc” và “Bệnh tật trong khi làm việc”.

※ Nội dung cụ thể của tai nạn xảy ra trong khi làm việc như sau:
 • Trường hợp bị thương tật xảy ra trong giờ làm việc.
 • Mặc dù là tai nạn xảy ra ngoài giờ làm việc nhưng xảy ra trong nhà máy và có liên quan đến công việc hoặc những tai nạn xảy ra do các thiết bị trong nhà máy rơi trúng.
 • Tai nạn xảy ra khi đang làm công tác cho công ty.
 • Tai nạn xảy ra khi sử dụng các phương tiện xe đưa đón của công ty.
 • Tai nạn xảy ra do tham dự các buổi sinh hoạt dã ngoại do công ty tổ chức.
 • Bệnh tật phát sinh liên quan đến công việc.
  • Trong trường hợp của anh (chị) là trường hợp bị tai nạn trong khi tham gia đại hội thể thao do công ty tổ chức có tính định kỳ, vì vậy anh (chị) cũng có thể nhận được bồi thường tai nạn lao động dựa vào “Tai nạn trong khi làm việc”

Nếu công ty không giải quyết khi bị tai nạn lao động thì tôi có được bồi thường tai nạn lao động không?

Công ty có nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động cho dù đang tuyển dụng có 1 công nhân. Ngoài ra chủ sử dụng phải hợp tác trong trường hợp người lao động bị tai nạn thì chủ sử dụng phải khai báo tai nạn để bồi thường. Trường hợp chủ sử dụng không chịu khai báo sự thật về tai nạn lao động như vậy người lao động hãy khai báo lên Công đoàn phúc lợi lao động để Công đoàn phúc lợi lao động sẽ điều tra xác nhận và giải quyết.

Nếu công ty không đóng bảo hiểm tai nạn lao động mà bị tai nạn khi đang làm việc thì tôi có được bồi thường tai nạn lao động không?

Dĩ nhiên là nhận được bảo hiểm tai nạn lao động. Chủ sử dụng không đóng bảo hiểm tai nạn lao động là chưa làm tròn nghĩa vụ của mình điều này không phải lỗi do người lao động. Trường hớp chủ sử dụng không đăng ký đóng bảo hiểm mà người lao động bị tai nạn trong lúc làm việc thì vẫn được nhận bồi thường của bảo hiểm tai nạn lao động.

Trước đây tôi có bị tai nạn lao động nhưng vì là người cư trú bất hợp pháp nên đã không nhận được bồi thường. Trong trường hợp này thì bây giờ cũng được tôi có được nhận bồi thường tai nạn lao động không?

Không phân biệt là người cư trú bất hợp pháp nếu bị tai nạn trong lúc làm việc và phải nghỉ điều trị từ 4 ngày trở lên đều được nhận bồi thường. Nhưng nếu đã trên 3 năm trở lên thì không được nhận tiền bồi thường nữa

Bị tai nạn trong lúc làm việc và đang điều trị vết thương nên không làm việc trong một tuần. Vậy trong thời gian điều trị thì sẽ nhận tiền bảo hiểm nào?

Trường hợp bị tai nạn phải nghỉ làm trên 4 ngày mà không được nhận lương,

Thông qua Công đoàn phúc lợi lao động để làm Đơn xin nhận tiền bảo hiểm như vậy sẽ nhận được tiền bảo hiểm

Tiền bảo hiểm được nhận khi nghỉ làm do điều trị vết thương tương đương với 70% tiền lương tối thiểu. Nếu số tiền nhận được thấp hơn so với mức lương tối thiểu thì sẽ được tính từ lương tối thiểu sang lương nghỉ việc để chi trả.

Bị tai nạn khi đang làm việc và thời gian điều trị quá thời hạn lưu trú cho phép thì có bị trục xuất về nước không?

Trường hợp bị tai nạn do đang làm việc và không thể tiếp tục làm việc được nữa: Đến Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh để khai báo bị tai nạn cần phải điều trị lâu dài để chấm dứt visa E9 chuyển sang visa G1 là visa điều trị, như vậy sẽ được gia hạn thời gian lưu trú.

※ Hồ sơ xin đổi thời hạn lưu trú
 • Trường hợp bị tai nạn lao động-bị bệnh do loại hình công việc gây nên thì tùy theo các nguyên nhân phát sinh sẽ làm đơn đăng ký gia hạn :
  • Làm giấy Xác nhận chi trả tiền bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động và Xác nhận sự thật phát sinh sự cố.
  • Bảng bệnh án hoặc Giấy xác nhận
  • Giấy bảo lãnh (ngoài người bị tai nạn ra)
 • Giấy xác nhận quan hệ gia đình và hồ sơ liên quan đến việc thay đổi tư cách lưu trú.

Trong công ty tính cả tôi tổng cộng là 3 người cùng làm việc với nhau. Trong lúc làm việc do bất đồng quan điểm nên đã xảy ra đánh nhau khiến cho một người đồng nghiệp bị thương nặng phải nhập viện. Trong trường hợp này có được nhận tiền bồi thường tai nạn lao động không?

Trước hết sẽ phải điều tra nguyên nhân sự việc đúng sai một cách cụ thể: Trường hợp bị đồng nghiệp đánh bị thương: Trong công ty do công việc mà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn rồi bị đánh, nếu đã được xác nhận chính xác là vì liên quan đến công việc mà bị đánh thì sẽ được chấp nhận là tai nạn lao động.

Tôi đang nghỉ điều trị tai nạn lao động nhưng muốn về nước để điều trị thì như thế nào?

Với lý do mong muốn về nước điều trị thì hãy làm đơn nhận tiền bồi thường dự tính của Tiền nghỉ điều trị, tiền nghỉ do không làm việc được (tiền bồi thường điều trị bệnh), tiền bồi thường thương tật rồi về nước là được.