SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

MỤC TƯ VẤN
외국인 노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Chế độ tái nhập cảnh

KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG VÀ TÁI NHẬP CẢNH

Tôi ký hợp đồng 01năm (12tháng) với công ty và đã nhập cảnh. Bản hợp đồng đã hết hạn sau 01 năm làm việc nên tôi muốn ký tiếp hợp đồng nữa, vậy thì tôi phải làm thế nào?

Nếu chủ sử dụng cũng đồng ý ký tiếp hợp đồng thì người lao động và chủ sử dụng sẽ lên Sở lao động địa phương để làm “ Đơn xin gia hạn cấp phép tuyển dụng người lao động nước ngoài” trong thời gian từ 1~60 ngày trước khi kết thúc hợp đồng.

Sau khi đã ký hợp đồng xong rồi thì kể từ ngày ký hợp đồng mới đấy trong vòng 14 ngày phải lên Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh để gia hạn visa. Sau thời hạn 14 ngày mới đi gia hạn visa sẽ bị đóng phạt (tùy theo thời gian nhiều hay ít)

Thời hạn lưu trú của tôi chỉ còn 3 tháng trước khi hết hạn làm việc 3 năm, nhưng tôi không về nước mà muốn tiếp tục ở lại HQ làm việc, vậy thì tôi phải làm thế nào?

Nếu chủ sử dụng đồng ý ký Tái tuyển dụng thì sẽ được ký tiếp 01 năm 10 tháng nữa mà không phải về nước

Nếu đang làm tại công ty thì thời gian ký Tái tuyển dụng phải được ký từ trước 7 ngày đến 30 trước khi hết hạn lưu trú 3 năm

Nếu đã chuyển công ty thì phải làm cho công ty mới trên một tháng trở lên thì mới được ký Tái tuyển dụng (dĩ nhiên cũng phải ký trước 7 ngày trước khi hết hạn thời gian lưu trú 3 năm)

Sau khi đã ký Tái tuyển dụng rồi thì phải lên Phòng quản lý xuất nhập cảnh để gia hạn visa, khi đã gia hạn visa rồi thì phải đóng Bảo hiểm rủi ro của 01 năm 10 tháng.

Chế độ Tái nhập cảnh dành cho lao động mẫu mực như thế nào?

Chế độ Tái nhập cảnh dành cho người lao động nước ngoài mẫu mực là liên tục làm trong một công ty không đổi công ty (Nếu đã chuyển công ty mà không phải do lỗi của người lao động thì không tính vào lần chuyển công ty, và thời gian phải làm ở công ty đấy trên 01 năm trở lên) khi sắp hết hạn hợp đồng mà chủ sử dụng muốn ký Tái tuyển dụng và cũng được bạn đồng ý thì chủ sử dụng sẽ làm thử tục rồi bạn về nước sau 03 tháng Tái nhập cảnh HQ.

  • Ngành nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp thì 50 người trở xuống là lao động thuộc dạng mẫu mực về 3 tháng sang lại. Người lao động nước ngoài có thuộc dạng là lao động mẫu mực hay không có thể kiểm tra tại Sở Lao Động địa phương.

Tôi đã thi đậu tiếng Hàn đặc biệt trên vi tính. Tôi muốn làm tại công ty cũ trước khi về nước thì tôi phải làm thế nào?

Người lao động nước ngoài làm việc ở công ty Hàn quốc trên 01 năm trở lên mà trở về nước thi đậu Tiếng Hàn trên ví tính sẽ được giới thiệu vào công ty cũđấy làm lại sau khi nhập cảnh.

Khi người lao động thi đậu được cơ quan phái cử đưa danh sách trung tuyển sang Hàn Quốc thì Bộ Lao Động Hàn Quốc sẽ đưa danh sách người lao động nước ngoài đến các Sở Lao Động địa phương trên toàn nước HQ để chủ sử dụng tuyển chọn. Sở lao động sẽ gởi tin nhắn SMS vào máy điện thoại của chủ sử dụng thông báo cho chủ sử dụng trong vòng 25 ngày đến Sở Lao Động địa phương để được cấp phép tuyển dụng người lao động đấy. Sau khi nhập cảnh thì người lao động có thể làm việc tại công ty cũđấy được.

Chế độ Tái nhập cảnh giữa Lao động mẫu mực và lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên ví tính như thế nào?

Sự khác biệt giữa chế độ Tái nhập cảnh giữa lao động mẫu mực và lao động thi tiếng Hàn đặc biệt như sau:

Phân loại Lao động mẫu mực Lao động thi tiếng Hàn đặc biệt
đối tượng được Áp dụng Kể từ ngày 02-07-2012 trở về sau những lao động làm việc liên tục tại một công ty trong 4 năm 10 tháng không chuyển công ty, hoặc đã từng chuyển công ty nhưng không phải do lỗi của người lao động và đã làm việc ở công ty cuối trên một năm trở lên) Lao động về nước đúng hạn hợp đồng (người lao động về nước sau ngày 01-01-2010 trở đi)
Người đã từng cư trú bằng visa E-9, E-10 sống tại HQ dưới 5 năm
Áp dụng với doanh nghiệp Ngành nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp và dưới 30 người ngành công nghiệp Không hạn chế
Thi tiếng Hàn Miễn thi Phải thông qua đợt Thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy vi tính
Giáo dục định hướng Miễn học định hướng trước và sau khi nhập cảnh Miễn học định hướng trước khi nhập cảnh
Thời hạn Tái nhập cảnh Sau 03 tháng kể từ ngày về nước Sau 06 tháng kể từ ngày về nước
Làm việc tại công ty trước khi Tái nhập cảnh Bắt buộc phải làm việc lại cho công ty trước khi xuất cảnh về nước Trước khi về nước đã làm việc cho công ty từ 01 năm trở lên thì sẽ được tiếp tục làm việc cho công ty đấy.
Chủ sử dụng đăng ký trước Chủ sử dụng cần đăng ký trước Chủ sử dụng không cần đăng ký trước