SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

MỤC TƯ VẤN
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Chế độ tái nhập cảnh

KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG VÀ TÁI NHẬP CẢNH

Tôi ký hợp đồng 01năm (12tháng) với công ty và đã nhập cảnh. Bản hợp đồng đã hết hạn sau 01 năm làm việc nên tôi muốn ký tiếp hợp đồng nữa, vậy thì tôi phải làm thế nào?

Nếu chủ sử dụng cũng đồng ý ký tiếp hợp đồng thì người lao động và chủ sử dụng sẽ lên Sở lao động địa phương để làm “ Đơn xin gia hạn cấp phép tuyển dụng người lao động nước ngoài” trong thời gian từ 1~60 ngày trước khi kết thúc hợp đồng.

Sau khi đã ký hợp đồng xong rồi thì kể từ ngày ký hợp đồng mới đấy trong vòng 14 ngày phải lên Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh để gia hạn visa. Sau thời hạn 14 ngày mới đi gia hạn visa sẽ bị đóng phạt (tùy theo thời gian nhiều hay ít)

Thời hạn lưu trú của tôi chỉ còn 3 tháng nữa là hết hạn, Tôi phải làm thế nào để tiếp tục ở lại Hàn Quốc làm việc mà không cần phải xuất cảnh?

Nếu chủ sử ký Tái tuyển dụng thì sẽ được gia hạn thêm 1 năm 10 tháng nữa mà không cần phải xuất cảnh.

Để được ký Tái tuyển dụng thì phải có thời gian ký hợp đồng lao động với công ty hiện tại trên 1 tháng, Và phải ký Tái tuyển dụng trước ngày hết hạn lưu trú 3 năm từ 90 ngày đến trước 7 ngày. Sau khi ký hợp đồng lao động với chủ sử dụng xong chủ sử dụng sẽ nộp lên Trung tâm việc làm để đăng ký.

Trường hợp chuyển công ty thì phải có thời hạn hợp đồng lao động với công ty mới trên 1 tháng thì mới có thể ký Tái tuyển dụng được. Và thời gian ký trễ nhất là trước 7 ngày trước ngày hết hạn lưu trú 3 năm.

Sau khi đã được ký Tái tuyển dụng xong phải đến đi gia hạn thời gian lưu trú tại VP Xuất nhập cảnh địa phương, Và phải đăng ký gia hạn Bảo hiểm cho thời gian 1 năm 10 tháng đã ký Tái tuyển dụng.

Chế độ Tái nhập cảnh dành cho lao động mẫu mực như thế nào?

Chế độ Tái nhập cảnh dành cho người lao động nước ngoài mẫu mực là liên tục làm trong một công ty không đổi công ty (Nếu đã chuyển công ty mà không phải do lỗi của người lao động thì không tính vào lần chuyển công ty, và thời gian phải làm ở công ty đấy trên 01 năm trở lên) khi sắp hết hạn hợp đồng mà chủ sử dụng muốn ký Tái tuyển dụng và cũng được bạn đồng ý thì chủ sử dụng sẽ làm thử tục rồi bạn về nước sau 03 tháng Tái nhập cảnh HQ.

  • Ngành nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp thì 50 người trở xuống là lao động thuộc dạng mẫu mực về 3 tháng sang lại. Người lao động nước ngoài có thuộc dạng là lao động mẫu mực hay không có thể kiểm tra tại Sở Lao Động địa phương.

Tôi đã thi đậu tiếng Hàn đặc biệt trên vi tính. Tôi muốn làm tại công ty cũ trước khi về nước thì tôi phải làm thế nào?

Người lao động nước ngoài làm việc ở công ty Hàn quốc trên 01 năm trở lên mà trở về nước thi đậu Tiếng Hàn trên ví tính sẽ được giới thiệu vào công ty cũđấy làm lại sau khi nhập cảnh.

Khi người lao động thi đậu được cơ quan phái cử đưa danh sách trung tuyển sang Hàn Quốc thì Bộ Lao Động Hàn Quốc sẽ đưa danh sách người lao động nước ngoài đến các Sở Lao Động địa phương trên toàn nước HQ để chủ sử dụng tuyển chọn. Sở lao động sẽ gởi tin nhắn SMS vào máy điện thoại của chủ sử dụng thông báo cho chủ sử dụng trong vòng 25 ngày đến Sở Lao Động địa phương để được cấp phép tuyển dụng người lao động đấy. Sau khi nhập cảnh thì người lao động có thể làm việc tại công ty cũđấy được.

Chế độ Tái nhập cảnh giữa Lao động mẫu mực và lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên ví tính như thế nào?

Sự khác biệt giữa chế độ Tái nhập cảnh giữa lao động mẫu mực và lao động thi tiếng Hàn đặc biệt như sau:

Phân loại Lao động mẫu mực Lao động thi tiếng Hàn đặc biệt
đối tượng được Áp dụng Kể từ ngày 02-07-2012 trở về sau những lao động làm việc liên tục tại một công ty trong 4 năm 10 tháng không chuyển công ty, hoặc đã từng chuyển công ty nhưng không phải do lỗi của người lao động và đã làm việc ở công ty cuối trên một năm trở lên) Lao động về nước đúng hạn hợp đồng (người lao động về nước sau ngày 01-01-2010 trở đi)
Người đã từng cư trú bằng visa E-9, E-10 sống tại HQ dưới 5 năm
Áp dụng với doanh nghiệp Ngành nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp và dưới 30 người ngành công nghiệp Không hạn chế
Thi tiếng Hàn Miễn thi Phải thông qua đợt Thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy vi tính
Giáo dục định hướng Miễn học định hướng trước và sau khi nhập cảnh Miễn học định hướng trước khi nhập cảnh
Thời hạn Tái nhập cảnh Sau 1 tháng kể từ ngày về nước Sau 06 tháng kể từ ngày về nước
Làm việc tại công ty trước khi Tái nhập cảnh Bắt buộc phải làm việc lại cho công ty trước khi xuất cảnh về nước Trước khi về nước đã làm việc cho công ty từ 01 năm trở lên thì sẽ được tiếp tục làm việc cho công ty đấy.
Chủ sử dụng đăng ký trước Chủ sử dụng cần đăng ký trước Chủ sử dụng không cần đăng ký trước